w

Będą przesunięte terminy wystawienia faktur z OZE, złożenia PIT za 2019 r. oraz płatności opłat

Gmina Przecław informuje, że z uwagi na obecną sytuację epidemiczną dalszym ciągu oczekuje na odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej na zapytanie dotyczące prawidłowości wystawiania faktur VAT dla mieszkańców biorących udział w Projekcie „Odnawialne Źródła Energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki” w latach 2018-2019.

Niezwłocznie po otrzymaniu interpretacji gmina wystawi faktury zgodnie z wytycznymi KIS oraz prześle je Państwu mailowo.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w tym zakresie!!!

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Finansów przedłużony został termin składania rocznego zeznania podatkowego PIT za 2020 rok do dnia 31 maja 2020 r.

Podatnicy, którzy z różnych względów chcieliby jednak złożyć swoje zeznanie podatkowe mogą to zrobić na bieżąco, a następnie po otrzymaniu faktury z Urzędu Miejskiego dotyczącej wykonania montażu instalacji OZE, złożyć korektę zeznania podatkowego.

Informujemy ponadto, że przesunięto do dnia 30 czerwca 2020 r. termin płatności:

  • opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 r., oraz
  • opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów należną za 2020 r.,

na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Mieszkańcy gminy Przecław oraz Borowa otrzymają maseczki ochronne