Będą remonty w budynkach szkolnych: Tuszyma, Łączki Brzeskie, Dobrynin

W dniu 01.07.2019 r. Burmistrz Przecławia Renata Siembab przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Joanny Krzempek podpisała umowę z firmą „Agrobaza Sp. z o.o. sp.k.” z siedzibą w Mielcu na realizację zadań pn. „Przebudowa i zmiana budynku komunalnego SDK w Tuszymie na przedszkole w Tuszymie”.

Umowa obejmuje II etap wykonania robót budowlanych w ramach zadania: zmiana sposobu użytkowania segmentu szkoły z przeznaczeniem na przedszkole w celu dostosowania wymagań budynku do przepisów przeciwpożarowych. Wykonawca zobowiązał się zrealizować roboty budowlane do 15 sierpnia 2019 r. Łączna wartość umowy wynosi 156 020,00zł.

W dniu kolejnym tj. 02.07.2019 r. Burmistrz Przecławia wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich podpisali umowę w związku z realizacją zadania pn. Dostosowanie łazienki do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Łączkach Brzeskich w ramach zadania „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Łączkach Brzeskich, gmina Przecław”’. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z którego Gmina Przecław łącznie uzyska dofinansowanie w wysokości 186 063,45 zł, natomiast ze środków dotacji celowej w kwocie 8 335,69 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 218 898,18 zł, przy wkładzie własnym gminy: 24 499,04 zł. Firmą która wygrała przetarg i wykona remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich jest firma „Agrobaza Sp. z o.o. sp.k.” z siedzibą w Mielcu. Wartość umowy wynosi 26 998,90 zł. Termin zakończenia prac wyznaczono na 23 sierpnia 2019 r.

Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 12.07.2019r. Burmistrz Przecławia wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dobryninie podpisali umowę z firmą „INWEST TIM Tomasz Wąsik” z siedzibą w Chojniku na remont budynku Szkoły Podstawowej w Dobryninie. Zakres zadania obejmuje remont korytarza na piętrze oraz parterze, remont klatki schodowej, wydzielenie schowka gospodarczego oraz remont szatni. Kwota umowy wynosi łącznie 79 000,00 zł. Termin zakończenia robót budowlanych wyznaczono na 23 sierpień 2019 r.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Jaka butelka dla noworodka?

Zakończono Rekrutację do szkół średnich 2019