w

CudowneCudowne LOLLOL

Ćwiczenia obronne w Gminie Przecław!

10 października 2020 roku odbyło się Gminne Ćwiczenie Obronne Gminy Przecław pk. „PRZECŁAW – PAŹDZIERNIK 2020” z udziałem żołnierzy 33. Batalionu Lekkiej Piechoty z Dębicy, który jest pododdziałem 3. Podkarpackiej Brygady OT.

W ramach tego ćwiczenia dokonano zgrywania gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Zgodnie z wcześniej zaplanowanymi działaniami zawartymi w planie szkoleniowym „Planu obronnego Gminy Przecław” zajęcia realizowano na terenie Urzędu Miejskiego, Domu Kultury, budynku Senior+ oraz na rynku miasta.

Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie wydzielonych zespołów Urzędu Miejskiego w Przecławiu do sprawnego funkcjonowania i przekazywania zadań, a także doskonalenie współpracy i współdziałania różnych organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi, sprawdzenie i doskonalenie znajomości zadań osób funkcyjnych w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, sprawdzenie funkcjonowania systemu kierowania gminą, stanu organizacyjnego i logistycznego poszczególnych jednostek organizacyjnych.

W trakcie ćwiczenia rozwinięto akcje kurierską oraz uruchomiono stały dyżur. Istotą ćwiczenia było sprawdzenie funkcjonowania systemu kierowania przebiegu akcji kurierskiej, obiegu informacji, stanu organizacyjnego oraz potencjału wykonawczego i zabezpieczającego poszczególnych jednostek organizacyjnych biorących udział w szkoleniu.
Kolejnym elementem ćwiczenia była ewakuacja pracowników Urzędu Miejskiego w Przecławiu oraz ochrona i obrona budynku urzędu, a także terenów przyległych.

Epizod praktyczny został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do realnego zdarzenia powodującego powstanie zagrożenia życia i zdrowia w sytuacji zewnętrznego zagrożenia państwa. Sprawdzono też, praktyczne możliwości żołnierzy WOT w udzielaniu wsparcia administracji publicznej w sytuacji zagrożenia zewnętrznego państwa.

Fot. FB/GMP

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Policjanci uratowali dwójkę nastolatków! Jedną z nich jest 15-latka z gminy Przecław

Zakończyła się budowa wałów