Portal informacyjny

Gmina Przecław otrzyma 100 tysięcy na budowę i modernizację dróg

0

Zarząd województwa podkarpackiego rozdzielił miliony złotych na drogi dojazdowe i odkrzaczanie gruntów.

Wicemarszałkowie Piotr Pilch i Ewa Draus oraz 11 samorządowców z podkarpackich gmin w siedzibie urzędu marszałkowskiego uczestniczyło w uroczystości, w czasie której do lokalnych samorządów trafiły środki rozdysponowane przez zarząd województwa.

100.000,- złotych dotacji dla Gminy Przecław na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych jest kwotą rekordową w stosunku do lat ubiegłych. Dla przypomnienia w roku 2017 była to kwota 37.000,- zł a w roku 2018 była to kwota 55.000,- zł

W uroczystym podpisaniu umów w siedzibie urzędu marszałkowskiego uczestniczyła Pani Renata Siembab Burmistrz Przecławia, która odebrała dotację w wysokości 100.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Tuszyma dz. o nr ewid. 1238, 1240/2, 1243/2, 1237/3, 1241/2, 1242/2, 1246/2, 1249/2, 1248/2, 1247/2, 1244/2; Podole dz. o nr ewid. 1118, 1119, 1079; Łączki Brzeskie dz. o nr ewid. 294/1, 292.

Zarząd Województwa Podkarpackiego na swym posiedzeniu 9 maja podzielił środki budżetu województwa, które pochodzą z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2019.

Rozdział środków dokonano według kryterium, którym jest wysokość dochodów powstałych na obszarze gmin z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Jeżeli gmina miała dochody do 50 000 zł to mogła otrzymać dofinansowanie w wysokości do 75 000 zł, a jeżeli dochody sięgały powyżej 50 000 zł – dofinansowanie w wysokości do 85 000 zł,

Źródło oraz zdjęcia: podkarpackie.pl