w

Kolejne remonty dróg w gminie Przecław rozpoczęte

Rozpoczynamy remonty dróg gminnych finansowane z Funduszy Sołeckich i Budżetów Obywatelskich (ustalonych w roku 2018) oraz środków gminy. O tym, które drogi będą naprawiane na zebraniach sołeckich zdecydowali mieszkańcy poszczególnych wsi i miasta Przecławia.

W dniu 26.11.2019r. podpisano umowę na zadanie pn.„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Przecław”. Firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę jest Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy. Środki przeznaczone po przetargu okazały się nie wystarczające, wobec czego Burmistrz Przecławia zdecydowała przesunąć środki z budżetu gminy na rok 2019 i zwiększyć kwotę tak, aby można było wykonać zadanie jeszcze w tym roku. Łączna wartość zadania wynosi 350.716,12 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset szesnaście złotych 12/100 groszy), z czego 257.835,19 zł pochodzi
z Funduszy Sołeckich i Budżetów Obywatelskich, a 92.880,93 zł ze środków gminy.

W ramach prac będzie wykonana:

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. gr. 881, 874, 880 w miejscowości Błonie (Fundusz Sołecki Błonie);

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. gr. 851 w miejscowości Błonie (Fundusz Sołecki Błonie);

Przebudowa drogi na dz. nr ew. gr. 253 w miejscowości Podole (Fundusz Sołecki Podole);

Przebudowa drogi na dz. nr ew. gr. 261 w miejscowości Podole (Fundusz Sołecki Podole);

Przebudowa drogi na dz. nr ew. gr. 1119 w miejscowości Podole(Fundusz Sołecki Podole);

Przebudowa drogi na dz. nr ew. gr. 2237 w miejscowości Tuszyma (Fundusz Sołecki Tuszyma);

Przebudowa drogi na dz. nr ew. gr. 2205 w miejscowości Tuszyma (Fundusz Sołecki Tuszyma);

Przebudowa drogi na dz. nr ew. gr. 2628 w miejscowości Tuszyma (Budżet Obywatelski Tuszyma);

Utwardzenie drogi na dz. nr ew. gr. 339/8 w miejscowości Przecław (Budżet Obywatelski Przecław);

Przebudowa drogi – ułożenie nawierzchni na drodze od ul. Zielonej do ul. Weneckiej na dz. nr ew. 522/6 w miejscowości Przecław – (Budżet Obywatelski Przecław – Osiedle Wenecja);

Przebudowa drogi – wykonanie dywanika asfaltowego na ul. Zielonej dz. nr ew. gr. 339/19, 339/32 w miejscowości Przecław (Budżet Gminy);

Przebudowa drogi na dz. nr ew. 180/16 w miejscowości Przecław (Budżet obywatelski Przecław).

Za utrudnienia zaistniałe w trakcie robót w ruchu przepraszamy. Jednocześnie prosimy
o wyrozumiałość i stosowanie się do wytycznych tymczasowej organizacji ruchu oraz informacji przekazywanych bezpośrednio przez przedstawiciela Wykonawcy robót.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Nie będzie przystanku kolejowego Przecław – Tuszyma

Chodnik na placu zabaw przy Podzamczu odebrany!