-Reklama-

Kolejne środki finansowe trafią do Gminy Przecław! Tym razem aż 2.895.023,00zł

Gmina Przecław pozyskała kolejne środki finansowe! Informację tą przekazał Marszałek Władysław Ortyl podczas sesji rady miejskiej która odbyła się 30 października

-REKLAMA-

Gmina Przecław złożyła wniosek o zapotrzebowanie na środki rezerw celowych do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, który jako właściwy dysponent część budżetowej mógł wystąpić do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o uruchomienie środków z właściwej rezerwy celowej w celu wsparcia Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją oraz budowę kanalizacji tłocznej Tuszyma- Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie- etap I”

Podczas XI sesji rady miejskiej Marszałek Władysław Ortyl poinformował o przyznaniu środków w łącznej kwocie 2.895.023,00zł dla Gminy Przecław.

Są to środki pochodzące z rezerwy celowej utworzonej w celu wsparcia realizacji działań z zakresu polityki rozwoju, stanowiących inwestycyjne zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, finansowane na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019r. poz.1295).

Wartość środków budżetu państwa dzięki intensywnym staraniom Burmistrza Przecławia oraz pracowników UM wyniesie łącznie 2.895.023,00zł z czego w 2019r. 400.000,00zł, w 2020r.- 2.495.023,00zł.  


Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia? Może masz ciekawą informacje? Wyślij nam wiadomość pod adres: biuro@przeclaw-news.pl