Portal informacyjny

Komunikat Burmistrza Przecławia z dnia 20 listopada 2019

0

Woda pitna w Gminie Przecław w dalszym ciągu nie nadaje się do spożycia, choć jej stan według informacji Sanepidu poprawia się.

Komunikaty o braku przydatności wody do spożycia ogłoszone zostały na stronie internetowej UM, poprzez smsy, megafony, plakaty. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej docierają z wodą bezpośrednio do osób starszych, niesprawnych lub mających trudności z dotarciem do punktów dystrybucji wody.

W oczekiwaniu na kolejne wyniki badań, woda jest dostępna do celów spożywczych w cysternach oraz butelkowana, wydawana w każdej miejscowości zgodnie z komunikatami.

Woda do spożycia przez zwierzęta musi spełniać wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zatrucia zwierząt skażoną wodą można warunkowo zastosować obróbkę termiczną (gotowanie) lub zastosować środki odkażające nie wpływające szkodliwie na zwierzęta np. preparat Durion do nabycia w lecznicy dla zwierząt, zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Zapewniam, że Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Przecławiu cały czas wdraża odpowiednie działania naprawcze, polegające na dezynfekcji skażonej wody poprzez płukanie sieci i chlorowanie.

Przepraszam Mieszkańców za utrudnienia i proszę o zachowanie spokoju. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek niepożądanych objawów należy zgłosić się niezwłocznie do lekarza rodzinnego. Sytuacja kryzysowa potrwa co najmniej do poniedziałku, tj. 25 listopada włącznie. Proszę na bieżąco śledzić nasze komunikaty.