Konsultacje społeczne projektu Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030

W dniu 27 czerwca br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, przyjętego 24 czerwca 2019 r. uchwałą Nr 56/1393/19 przez Zarząd Województwa Podkarpackiego

Gminę Przecław reprezentował zastępca Burmistrza Grzegorz Skrzypek, który poruszył kwestię budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma.

Podczas spotkań prezentacje nt. diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego omówił Pan Paweł Wais – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, a projekt Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 przedstawił i omówił ekspert prof. dr hab. Jacek Szlachta.

Proces konsultacji umożliwił publiczną debatę uwag, opinii i postulatów dotyczących ww. dokumentu przy udziale przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Opinie i wnioski przekazane w ramach konsultacji społecznych zostaną poddane analizie pod kątem ich zasadności i możliwości uwzględnienia w tekście końcowym Założeń Strategii.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Mini Maraton Taneczny- podsumowanie zajęć fitness w roku 2018/2019 w Przecławiu

O skutkach i pomocy po majowych nawałnicach…