w

Kultura lasowiacka na terenie Gminy Przecław

Po raz kolejny udało się zrealizować zadanie propagujące kulturę lasowiacką na terenie Gminy Przecław.

Inicjatywa, w której kluczową rolę odegrali: Dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Tuszymie, Pan Mirosław Basara oraz Pani Barbara Kopacz nauczyciele placówki Panie mgr Jadwiga Brożyna, mgr Lucyna Szczutko, mgr Agata Borkowska Gazda oraz mgr Monika Lwowska, z pomocą których udało się wygospodarować czas i miejsce w placówcevw Tuszymie, zaplanować i przeprowadzić zajęcia, przygotować warsztaty taneczno wokalne dla dzieci, zorganizowac wspólne z młodzieżą z Chorzelowa warszraty taneczne i wiele innych działań, któtych nie sposób wyliczyć.

Kolejnym podmiotem, bez którego zadanie nie doszłoby do skutku jest Starostwo Powiatowe w Mielcu, które przyznało Mały Grant. Pani Józefa Krzak, która zainspirowała nas, aby wyjść z działaniami poza Gminę Przecław. Koło Gospodyń Wiejskich w Tuszymie pozyskało dofinansowanie z powiatu Mielskiego i zrealizowało przy nieocenionym wsparciu z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Tuszymie w Tuszymie zadanie publiczne pt. „Na lasowiacką nutę”. Zadanie to zostało zorganizowane i wykonane dla dzieci w wieku 7 – 10 lat z Sołectwa Tuszyma oraz dzieci z Gminy Mielec – sołectwo Chorzelów. Z Tuszymy w projekcie uczestniczyło 25 dzieci. Z Chorzelowa uczestniczyły starsze dzieci, a w zasadzie młodzież licealna należąca do zespołu Chorzelowiacy, działającego przy SDK i S w Chorzelowie.

Celem zadania było przybliżanie i utrwalanie zasobów kulturowych regionu Powiatu Mieleckiego poprzez naukę tańców i pieśni lasowiackich, zaznajomienie z elementami strojów ludowych, ich wzornictwem oraz haftem, a także kształtowanie uzdolnień artystycznych dzieci, rozwój talentów uczniów, poprawa postawy ciała. Zadanie polegało na wspólnym przeprowadzeniu warsztatów tanecznych tańców lasowiackich dla dzieci z obu miejscowości i gościnny występ przed publicznością. Zespół taneczno-wokalny w Chorzelowie posiada wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, dzieci z Tuszymy skorzystały z ich doświadczeń i wiedzy praktycznej. Warsztaty taneczno-wokalne wspólne dla dzieci z Tuszymy i Chorzelowa odbyły się w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Chorzelowie w dniu 16 października 2019r. W takcie wspólnych warsztatów dzieci z Tuszymy miały możliwość pozyskania wielu cennych rad od starszych kolegów i koleżanek z SDKiS w Chorzelowie, a także możliwość porównania swoich technik tanecznych oraz podglądnięcia dotychczasowych osiągnięć oraz zawiązanie nowych znajomości. Dzieci z Chorzelowa wystąpiły gościnnie podczas przeglądu Piosenki Biesiadnej w Tuszymie w dniu 10 października 2019r.

Wartością dodaną zadamia jest integracja obu zespołów, mali z trochę większymi. Wymiana doświadczeń pomiędzy instruktorami, tj paniami Jadwigą Brożyną oraz Bożeną Telegą. Snujemy plany na dalsze wspólne zadania w zakresie propagowania kultury lasowiackiej.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich instytucji i osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do realizacji zadania na Lasowiacką nutę składa Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Tuszymie.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Przetarg na odbiór odpadów unieważniony

Koncert “NASZA NIEPODLEGŁA pisana muzyką, słowem, pieśnią