w

Mała Olimpiada Sportowa w Przecławiu

29 listopada w Szkole Podstawowej w Przecławiu odbyła się impreza sportowa pod hasłem: „Mała Olimpiada Sportowa”. Odbył się turniej sportowy dla uczniów klas I-III oraz ich rodziców.

Impreza została zorganizowana dzięki funduszom Fundacji ORLEN-DAR SERCA w wysokości 7,5 tys. złotych, które szkoła pozyskała w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”

Głównym celem organizacji turnieju było:

upowszechnienie sportu wśród dzieci i ich rodziców jako alternatywnej formy spędzania wspólnego czasu wolnego,

zwiększenie aktywności ruchowej rodziców i uczniów prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,

integracja rodzin, spędzenie wspólnego czasu rodzica z dzieckiem, zacieśnienie więzi, wzajemna wymiana doświadczeń.

Poprzez promocję sportu i kultury fizycznej, chcieliśmy rozbudzić wśród dzieci i ich rodziców aktywność fizyczną oraz ukształtować postawy pro-zdrowotne. W ten sposób chcemy przeciwdziałać biernemu trybowi życia. „Mała Olimpiada Sportowa” to także propagowanie idei olimpizmu oraz zdrowej rywalizacji sportowej z zachowaniem zasady fair-play.

Składamy serdeczne podziękowania dla Rodziców, którzy aktywnie zaangażowali się w przygotowanie turnieju oraz za ich czynny udział w imprezie. Dziękujemy Panu Tomaszowi Ortylowi, który pełnił funkcję sędziego głównego turnieju oraz Panom: Grzegorzowi Jaje, Andrzejowi Foltakowi oraz Krzysztofowi Płazie za pełnienie funkcji sędziów.

Dziękujemy Pani Renacie Siembab – Burmistrzowi Przecławia, Panu Januszowi Krakowskiemu – Sekretarzowi Gminy Przecław oraz Panom Sławomirowi Felągowi – Radnemu Gminy Przecław za wspieranie działań szkoły, mających na celu krzewienie wśród uczniów ducha sportowej rywalizacji.

Panu Pawłowi Sędłakowi bardzo serdecznie dziękujemy za ufundowanie nowych strojów sportowych dla naszych uczniów

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Oficjalne otwarcie świetlicy w Białym Borze

Nie będzie przystanku kolejowego Przecław – Tuszyma