-Reklama-

Mała Olimpiada Sportowa w Przecławiu

0

29 listopada w Szkole Podstawowej w Przecławiu odbyła się impreza sportowa pod hasłem: „Mała Olimpiada Sportowa”. Odbył się turniej sportowy dla uczniów klas I-III oraz ich rodziców.

-REKLAMA-

Impreza została zorganizowana dzięki funduszom Fundacji ORLEN-DAR SERCA w wysokości 7,5 tys. złotych, które szkoła pozyskała w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”

Głównym celem organizacji turnieju było:

upowszechnienie sportu wśród dzieci i ich rodziców jako alternatywnej formy spędzania wspólnego czasu wolnego,

zwiększenie aktywności ruchowej rodziców i uczniów prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,

integracja rodzin, spędzenie wspólnego czasu rodzica z dzieckiem, zacieśnienie więzi, wzajemna wymiana doświadczeń.

Poprzez promocję sportu i kultury fizycznej, chcieliśmy rozbudzić wśród dzieci i ich rodziców aktywność fizyczną oraz ukształtować postawy pro-zdrowotne. W ten sposób chcemy przeciwdziałać biernemu trybowi życia. „Mała Olimpiada Sportowa” to także propagowanie idei olimpizmu oraz zdrowej rywalizacji sportowej z zachowaniem zasady fair-play.

Składamy serdeczne podziękowania dla Rodziców, którzy aktywnie zaangażowali się w przygotowanie turnieju oraz za ich czynny udział w imprezie. Dziękujemy Panu Tomaszowi Ortylowi, który pełnił funkcję sędziego głównego turnieju oraz Panom: Grzegorzowi Jaje, Andrzejowi Foltakowi oraz Krzysztofowi Płazie za pełnienie funkcji sędziów.

Dziękujemy Pani Renacie Siembab – Burmistrzowi Przecławia, Panu Januszowi Krakowskiemu – Sekretarzowi Gminy Przecław oraz Panom Sławomirowi Felągowi – Radnemu Gminy Przecław za wspieranie działań szkoły, mających na celu krzewienie wśród uczniów ducha sportowej rywalizacji.

Panu Pawłowi Sędłakowi bardzo serdecznie dziękujemy za ufundowanie nowych strojów sportowych dla naszych uczniów