w

Mieszkańcy gminy Przecław rozwijają swoje cyfrowe kompetencje

Właśnie zakończyły się w naszej gminie szkolenia komputerowe, przeprowadzane w ramach realizacji projektu grantowego pn. Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Mieszkańcy Gminy Przecław mieli możliwość uczestniczyć w szkoleniach komputerowych od marca do listopada bieżącego roku. Szkolenia odbywały się w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy. Uczestniczyli w nich mieszkańcy w wieku od 25 do 74 lat. 264 uczestników szkoleń zdobyło nowe kompetencje cyfrowe. Największym zainteresowaniem cieszył się moduł pt.”Moje finanse i transakcje w sieci” oraz „Działam w sieciach społecznościowych”.

Całościowa kwota grantu przyznanego na realizację projektu to 125 540,00 zł. Dzięki projektowi zyskaliśmy nowoczesny sprzęt komputerowy w postaci 12 laptopów, projektora i drukarki. Zakupiony sprzęt trafia do szkół podstawowych z terenu gminy.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Tradycje i zwyczaje wigilijne

Wyróżnienia dla uczniów szkoły podstawowej w Rzemieniu