O skutkach i pomocy po majowych nawałnicach…

Marszałek Władysław Ortyl oraz wojewoda Ewa Leniart spotkali się z przedstawicielami mediów, aby podsumować konsekwencje majowych ulew w regionie oraz pokazać działania, które zostały podjęte, aby naprawić skutki nawałnic, jakie dotknęły Podkarpacie.

W konferencji uczestniczyli także: dyrektor RZGW w Rzeszowie Małgorzata Wajda, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW Małgorzata Dankowska oraz zastępca dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW Stanisław Zając.

Wojewoda Ewa Leniart podziękowała wszystkim służbom zaangażowanym w akcję przeciwpowodziową. Przypomniała, że w regionie odnotowano w maju ponad 3 tys. zdarzeń związanych z sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną. W działaniach uczestniczyło około 2,5 tys. strażaków z PSP, blisko 22 tys. strażaków z ochotniczych straży pożarnych, 193 żołnierzy i prawie 500 policjantów. Wojewoda podsumowała również straty w infrastrukturze komunalnej i w rolnictwie oraz przekazała informacje na temat pomocy dla poszkodowanych rodzin.

Marszałek Władysław Ortyl dziękował podczas konferencji wszystkim służbom i instytucjom, które włączyły się w pomoc dla poszkodowanych mieszkańców Podkarpacia. Mówił także o pomocy, jakiej poszkodowanym może udzielić samorząd województwa.

Marszalek Ortyl jest jednym z gospodarzy województw – razem z marszałkami z Małopolski i Świętokrzyskiego – którzy wystosowali pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o podjęcie działań, dzięki którym możliwe byłoby skorzystanie ze środków Europejskiego Funduszu Solidarności. Jest to instrument europejskiej solidarności utworzony dla reagowania na skutki klęsk żywiołowych w regionach.

Wojewoda Ewa Leniart podała dane dotyczące poszkodowanych w powodzi rodzin. Podtopienia części domów lub piwnic dotknęły ponad tysiąc rodzin z Podkarpacia. Największe straty w wyniku podtopień zanotowano w gminach z powiatu mieleckiego (Wadowice Górne, Radomyśl Wielki, Przecław, gmina wiejska Mielec oraz Czermin) oraz gminach z powiatu dębickiego (Czarna Dębicka, Żyraków, Brzostek, gmina wiejska Dębica).

Wojewoda Ewa Leniart wystąpiła do Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa w łącznej wysokości ponad 1,1 mln złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 282 poszkodowanych rodzin. Do tej pory gminy wypłaciły zasiłki dla 199 rodzin na łączną kwotę ponad 670 tysięcy złotych.

Do tej pory do wojewody podkarpackiego wpłynęły informacje o szkodach w rolnictwie z 82 gmin województwa, w których w maju wystąpiły ulewne deszcze i powódź. Szkody dotknęły ok. 4,7 tysiąca gospodarstw rolnych, zaś straty w uprawach rolnych objęły powierzchnię prawie 26 tysięcy ha. Uszkodzonych zostało ok. 500 budynków gospodarczych, a także wiele budowli służących produkcji rolnej, maszyn rolniczych oraz stawów rybnych. Największe szkody wystąpiły w powiatach: dębickim, mieleckim, jarosławskim, kolbuszowskim, tarnobrzeskim.

Do wojewody wpłynęły protokoły gminnych i powiatowych komisji szacujących straty, w których 99 samorządów wykazało straty w infrastrukturze komunalnej na kwotę ponad 380 mln złotych.

Oprac. Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Foto PUW

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Konsultacje społeczne projektu Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030

Rząd przeznaczy dodatkowe środki dla OSP