Portal informacyjny

OSP Kiełków z nowym sprzętem

0

Jednostka OSP Kiełków wzbogaciła się o nowy sprzęt w postaci zestawu hydraulicznego do wyważania drzwi i cięcia pedałów LUKAS HTS 90 / LSH 4.

Zakup był możliwy dzięki złożeniu przez zarząd OSP oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo – gaśniczy i umundurowanie bojowe, z wyłączeniem zakupu wozów strażackich” do Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz otrzymaniu dotacji na wkład własny z Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

Druhowie OSP Kiełków bardzo serdecznie dziękują Zarządowi Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników za pozytywne rozpatrzenie naszej oferty i przyznanie środków finansowych oraz Radzie Miejskiej w Przecławiu i Pani Burmistrz Renacie Siembab za przyznanie dotacji na wkład własny.

Zdjęcia OSP Kiełków FB