Portal informacyjny

Podpisali list intencyjny

0

Polskie Linie Kolejowe, oraz przedstawiciele samorządów: Województwa Podkarpackiego, Powiatu Mieleckiego oraz Gminy Mielec podpisali list intencyjny w sprawie dofinansowania przez spółkę PKP budowy wiaduktu łączącego nowy most na Wisłoce i mielecką strefą ekonomiczną.

W liście strony wyrażają wolę budowy Wiaduktu w ramach realizowanych na terenie województwa podkarpackiego projektów kolejowych z wykorzystaniem środków europejskich pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Powiat podtrzymuje deklarację realizacji budowy Wiaduktu jako inwestor, po uzyskaniu na ten cel dofinansowania zewnętrznego z dostępnych źródeł i w tym celu przejął od Województwa dokumentację projektową wraz z kosztorysem.

Gmina podtrzymuje deklarację partycypacji w kosztach budowy Wiaduktu, a w przypadku mniejszego udziału Miasta w kosztach z tym związanych – przeznaczenie zaoszczędzonych środków na budowę nowego  układu drogowego w obrębie zamkniętych przejazdów, zaś PKP PLK S.A. wyraża wolę budowy Wiaduktu na linią kolejową nr 25.

Zasady udziału finansowego Stron związane z budową Wiaduktu, w tym warunki współpracy zostaną w sposób kompleksowy uregulowane w odrębnym porozumieniu zawartym pomiędzy Stronami.

Po zrealizowaniu inwestycji PKP PLK S.A. nastąpi likwidacja przejazdów kolejowych znajdujących się w ciągu ulic Kosmonautów i Orlej, na co już teraz zgodą wyraziły władze miasta.