w

Podpisano umowę na Budowę kanalizacji tłocznej Tuszyma- Błonie

W dniu dzisiejszym tj. 03.12.2019r.(wtorek) w Urzędzie Miejskim w Przecławiu została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie na długo oczekiwaną inwestycję pn. „Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma- Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie- etap I.

Łączna wartość umowy wynosi  brutto 1 209 365,52 zł (słownie jeden milion dwieście dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 52/100 groszy).

Zadanie realizowane jest  w ramach pozyskanych środków  z budżetu państwa tj. ze środków rezerwy celowej premiera Mateusza Morawieckiego na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją oraz budową kanalizacji tłocznej Tuszyma- Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie- etap I”,

Wykonawca zobowiązał się do zrealizowania robót budowlanych do 15.10.2020r. Prace rozpoczną się już pod koniec tygodnia.

Urząd Miejski w Przecławiu

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Mikołajkowa pomoc dobrych ludzi ze szkoły w Dobryninie

W całej gminie Przecław woda jest już zdatna do spożycia