Portal informacyjny

Podsumowanie Erasmusa w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim

0

Wraz z nowym rokiem szkolnym nadszedł czas podsumowań minionego.

Jednym z najważniejszych wydarzeń poprzedniego roku szkolnego w naszej szkole było uroczyste podsumowanie projektu “Trzecia edycja programu Erasmus plus w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim – przepustką do sukcesu zawodowego techników handlowców i techników informatyków” w ramach programu Erasmus plus realizowanego przez Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim w ramach sektora „Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+”.

Uroczysta promocja odbyła się 12 czerwca, tuż przed zakończeniem roku szkolnego i dotyczyła trzeciego już projektu Erasmus +, dzięki któremu grupa 16 uczniów kształcących się w zawodach technik handlowiec i technik informatyk mogła odbyć swoje praktyki zawodowe w Austrii i w Niemczech. Zagraniczny staż był dla młodzieży nie tylko szansą na zdobycie wymaganego na polskim rynku pracy doświadczenia, ale także okazją do nabycia nowych umiejętności, podróżowania i odkrywania nowych miejsc. Uczniowie poznali kulturę i zwyczaje panujące w Austrii i w Niemczech, zawarli nowe znajomości i nawiązali kontakty z pracodawcami austriackimi, a także nauczyli radzić sobie w nowym środowisku.

Kraje partnerskie dały się poznać uczestnikom praktyk jako kraje z malowniczymi krajobrazami, z uśmiechniętymi, rozmownymi i życzliwymi mieszkańcami, którzy kochają dobre jedzenie i z wielką pieczołowitością kultywują swoją tradycję, przekazując ją następnym pokoleniom. Wszystkie te wspomnienia powróciły w trakcie uroczystości podsumowującej, która odbyła się w obecności zaproszonych gości na sali gimnastycznej radomyskiej szkoły.

W uroczystości wzięli udział licznie zaproszeni goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele instytucji partnerskiej Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich (BVÖ) z Austrii, Pani Aldona i Alfred Biedermann, Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego, dyrekcja Gimnazjum Publicznego i Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim z przedstawicielami samorządu uczniowskiego, rodzice uczniów biorących udział w projekcie oraz uczestnicy praktyk. Młodzież podzieliła się swoimi przeżyciami, opowiadała o miejscach praktyk, programie kulturowym , który był realizowany podczas zagranicznego stażu.

Przybyła na tę uroczystość dyrektor instytucji partnerskiej z Austrii, Pani Aldona Biedermann, podsumowała w swoim wystąpieniu czteroletnią współpracę z radomyską szkołą, wysoko oceniła kompetencje oraz zaangażowanie młodzieży w realizowany projekt, a także nagrodziła najlepszego praktykanta

Na zakończenie Pani Aldona Biedermann oraz Pani Beata Szpakowska wręczyły wszystkim uczestnikom praktyk zagranicznych honorowane we wszystkich państwach Unii Europejskiej dokumenty Europass Mobilność potwierdzające odbycie praktyki zawodowej. Uroczystość uświetniły również specjały kuchni polskiej, niemieckiej i austriackiej, przygotowane przez uczennice, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół. Na korytarzu szkolnym oprawy dopełniły wystawa zdjęć dokumentująca pobyt uczniów na zagranicznym stażu, kronika praktyk, album ze wspomnieniami uczniów, a także poradnik dla osób wyjeżdżających na zagraniczny staż oraz słownik z podstawowymi zwrotami w języku angielskim i niemieckim.

Reasumując, realizowane już od roku 2015 projekty zagranicznych praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim to: 2 współpracujące z nami instytucje partnerskie, 2 odwiedzone przez nas kraje, 52 uczniów, którzy z sukcesem ukończyli zagraniczne staże, 3 opiekunów towarzyszących uczniom w zagranicznej przygodzie, kilkaset godzin kursów językowych, tysiące godzin praktyk, kilka tysięcy przejechanych kilometrów, prawie 130 000 € dofinansowania. Za tą statystyką kryją się długie przygotowywania, nauka i zbieranie doświadczeń, pokonywanie barier, własnych słabości, jak również wielka przygoda, mnóstwo wspomnień i emocji.

Społeczność Zespołu Szkół składa serdeczne podziękowania wszystkim gościom przybyłym na tą uroczystość, którzy swoją obecnością uświetnili nasze spotkanie.

Źródło: Zespół Szkół w Radomyślu