Popowodziowe remonty w Powiecie Mieleckim

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zapowiada podjęcie prac interwencyjnych na uszkodzonych majową powodzią urządzeniach hydrotechnicznych w rejonie Mielca.

Decyzja PGWWP to efekt interwencji Starosty Mieleckiego – Stanisława Lonczaka, który początkiem lipca wystosował do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie pismo obrazujące stan urządzeń wodnych, wałów, śluz i przepustów na terenie powiatu mieleckiego po zbilansowaniu skutków powodzi. S. Lonczak apelował w swym piśmie o usuniecie usterek w trybie pilnym.
Jak informuje w swym piśmie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z Krakowa wyrwa, jaka powstała w prawym wale Kanału Wadowickiego (w km 1+834 – 1+870) została tymczasowo zabezpieczona za pomocą grobli ziemnej wykonanej w międzywalu. Została też zlecona ekspertyza dotycząca ustalenia przyczyny powstania uszkodzenia. Opracowywana jest również technologia jej odbudowy.
Na potoku Zgórsko zaplanowano, jeszcze w tym roku, wykonanie robót utrzymaniowych, polegających m.in. na udrożnieniu dna, likwidacji zatorów, wycince zakrzewień. Prace mają być wykonane jeszcze w tym roku.
Ponadto PGWWP informuje, że jeszcze w lipcu wykonane zostało pierwsze koszenie wszystkich wałów przeciwpowodziowych będący w administracji Regionalnego zarządu w Krakowie. Drugie zaplanowano na wrzesień i Październik.
Podjęte działania to zaledwie fragment szerszej strategii przeciwpowodziowej podjętej przez obecny Zarząd Powiatu. Nie tak dawno wznowione zostały kontakty z tarnowską firmą RWD Prospect. Mieleckie Starostwo chce powrotu do systemu monitoringu i wczesnego ostrzegania na terenie zlewni rzek przepływających przez teren powiatu.

Podczas obrad Konwentu Wójtów Powiatu Mieleckiego gospodarze poszczególnych gmin zgłosili również szereg uwag co do istniejących zabezpieczeń oraz nowych koncepcji zmierzających do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Ich realizacja – jak to określił starosta Mielecki – Stanisław Lonczak – musi być traktowana priorytetowo. Od tego zależy życie mieszkańców naszego powiatu oraz ich dobytek.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Zmiany tras w Samorządowej Spółce Dwa Brzegi

Team Przecław na liście do Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich.