-Reklama-

Powiat Mielecki otrzyma duże dofinansowanie!

W Warszawie została podpisana umowa na mocy której, Powiat Mielecki otrzyma kwotę 380 tyś zł na zakup nowoczesnego ultrasonografu do mieleckiego szpitala.

-REKLAMA-

Podpisanie umowy było możliwe dzięki staraniom starosty Stanisława Lonczaka oraz wsparciu wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła.

Pieniądze pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości – jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym przestępstwem. Jedną z form wsparcia Funduszu jest szeroko rozumiana rehabilitacja pokrzywdzonych, w ramach której możliwy jest także zakup sprzętu medycznego.

Umowę podpisał Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła oraz Skarbnik Powiatu Mieleckiego Irena Turek.