Powody odmowy na występ motoryzacyjny w Mielcu

W związku z medialnymi doniesieniami na temat braku zgody na zorganizowanie pokazu motoryzacyjnego Extreme Cascaders Team, warto podać wszystkie powody decyzji odmownej, których nie zawarto w artykule opublikowanym w jednym z portali informacyjnych.

Wnioskodawca zwrócił się do Urzędu Miejskiego w Mielcu o zgodę na dzierżawę części terenu Bazaru przy ul. Sportowej zaledwie na tydzień przed planowanym terminem występu. Dodatkowo wniosek nie zawierał wielu kluczowych informacji, jak choćby elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników widowiska (potwierdzenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom).

W publikacji medialnej zabrakło też informacji o rozbieżności w terminach – we wniosku skierowanym do mieleckiego magistratu widniała data, która różniła się od tej podawanej przez organizatora do wiadomości publicznej. Co ważne, wnioskodawca promował i zapraszał mielczan na widowisko nie wiedząc jeszcze czy otrzyma pozwolenie na zorganizowanie wydarzenia.

Promując pokaz  w mediach, wskazywany był program pokazu, który różnił się od tego zawartego we wniosku. Zatem, o decyzji odmownej zadecydowały głównie nieścisłości oraz rozbieżności w datach i programie pokazu, a późny termin ubiegania się o dzierżawę nie dał możliwości poproszenia wnioskodawcy o uzupełnienie braków formalnych.

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Konwent Wójtów i Burmistrzów z powiatu Mieleckiego

Zmiany tras w Samorządowej Spółce Dwa Brzegi