Rolniku Złóż wniosek producenta rolnego o szacowanie strat !

Burmistrz Przecławia zawiadamia, że rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. powodzi i deszczu nawalnego, mogą składać wnioski celem oszacowania strat.

Przedmiotowe wnioski należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż 10 dni od dnia ustąpienia wody, na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub w pok. nr 22 II piętro w godz. pracy urzędu.

Druk wniosku dostępny do pobrania ze strony www.przeclaw.org (pod ogłoszeniem dot. powodzi), w pok. Nr 22 (II piętro), u Sołtysów oraz na Dzienniku Podawczym.

Do wniosku należy dołączyć:

– kopię wniosku o płatności wraz z załącznikiem graficznym w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski

– wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) (dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie)

Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie winien być zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

Wniosek do pobrania w linku niżej

http://przeclaw.org/artykuly/2186/pliki/20190527142336_wniosek-producenta-rolnego-o-oszacowanie-strat.doc

Lub

20190527142336_klauzula-informacyjna-dla-producenta-rolnego.docx

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

W Radomyślu Wielkim młodzi głosują

Poważny wypadek w Kiełkowie