Rozmawiają o programie „Czyste Powietrze”

W Starostwie Powiatowym w Mielcu odbyły sie warsztaty szkoleniowe skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Celem warsztatów jest przeszkolenie pracowników gmin i starostw z terenu województwa podkarpackiego w zakresie prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie i aspektów technicznych Programu.

Warsztaty są prowadzone przez Zespół Doradców Energetycznych w ramach programu Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE poddziałanie 1.3.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach” I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

OSP Rzemień będzie miało nowy wóz strażacki

Mali goście w starostwie