-Reklama-

Spotkanie z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

We wtorek 23 października z inicjatywy Burmistrz Przecławia Renaty Siembab odbyło się spotkanie z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Anną Sową – zastępcą dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym oraz Piotrem Baszturą – kierownikiem Nadzoru Wodnego w Mielcu.

-REKLAMA-

Na spotkaniu omówiono sprawy z zakresu utrzymania i korzystania z urządzeń wodnych na terenie gminy Przecław w szczególności w miejscowości Rzemień. Poruszone zostały również kwestie ochrony przed powodzią i suszą w związku z zaistniałymi w tym roku zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.