w

Szkoła podstawowa w Rzemieniu otrzymała GRANT w wysokości 8340zł

Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Rzemieniu w Rzemieniu otrzymała Grant w wysokości 8340 zł 

Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Rzemieniu zakwalifikowała się do konkursu grantowego organizowanego przez Narodowy Bank Polski w ramach wydarzenia edukacyjnego pod hasłem: Polski ZŁOTY ma sto lat!

Celem Konkursu jest uświadamianie, jak zmieniła się polska waluta od jej odrodzenia do czasów współczesnych oraz jak stabilna pozycja złotego wpływa na umacnianie gospodarki i pozycję Polski w świecie. Wyłonimy i dofinansujemy najciekawsze inicjatywy edukacyjne realizowane przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w formie wydarzenia popularyzującego wiedzę na temat złotego jako jednostki monetarnej ustanowionej w 1919 r. i funkcjonującej do dziś.

kmjkj


Nasz projekt ma otrzymać grant w wysokości 8340 zł na realizację przedsięwzięć ujętych we wniosku na rzecz społeczności szkolnej. Termin realizacji projektu zaplanowany jest między 2 grudnia 2019 r. a 27 marca 2020 r. W ramach projektu zorganizowane będę min. takie działania jak:
– Warsztaty edukacyjne „Dzieje złotego i jego wpływ na gospodarkę i pozycję Polski w świecie” ,
– Wycieczka edukacyjna do Banku Spółdzielczego w Przecławiu,
– Gra questingowa „Nasz polski Złoty” ,
– Konkursy szkolne: plastyczny (plakat), muzyczny (prezentacja), wiedzy (interaktywny quiz), informatyczny (prezentacja multimedialna),
-Stworzenie materiałów multimedialnych: prezentacje multimedialne i dokumentacje zdjęciowe,
– Akcja informacyjna,
-Wystawa „Polski ZŁOTY ma sto lat!” .

Źródło: https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Marii-D%C4%85browskiej-272299726621467/

Kolejne środki finansowe trafią do Gminy Przecław! Tym razem aż 2.895.023,00zł


Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia? Może masz ciekawą informacje? Wyślij nam wiadomość pod adres: biuro@przeclaw-news.pl

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Kolejne środki finansowe trafią do Gminy Przecław! Tym razem aż 2.895.023,00zł

Zadbajmy o bezpieczeństwo w czasie Święta Zmarłych