Szkolne zmiany w Radomyślu Wielkim

W związku z przeprowadzoną reformą oświaty, Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim oprócz zmiany lokalizacji, będzie mieć również nowego patrona.

Rada Miejska podjęła już uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Radomyślu Wielkim poprzez zmianę adresu z ul. Ogrodowej 1, na ul. Klonową 2 oraz zmianę patrona placówki na Świętego Jana Pawła II.

Dlaczego?

W gminie funkcjonuje jedno gimnazjum, które w wyniku ostatniej reformy systemu oświaty ulegnie likwidacji 31 sierpnia br. Znajduje się ono właśnie przy ul. Klonowej 2. Obiekt jest doskonale wyposażony w najnowsze pomoce dydaktyczne, ma obserwatorium astronomiczne, stację meteorologiczną, posiada bardzo dobrą bazę sportową (sala gimnastyczna, hala sportowa, boiska Orlika, zaplecze). Co prawda dotychczasowa podstawówka również była odpowiednio wyposażona, jednak nie dysponuje wystarczającą liczbą sal lekcyjnych dla placówki 8-klasowej. Nauka w niej musiałaby odbywać się częściowo na dwie zmiany. W związku z tym podjęto decyzję o przenosinach.

Święty zamiast generała

Jednocześnie do władz gminy wpłynął wniosek o zmianę imienia Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim. Wszystkie trzy organy – rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski – opowiedziały się za zmianą patrona z gen. Sikorskiego na Św. Jana Pawła II, którego imię nosiło dotychczas radomyskie gimnazjum. W uzasadnieniu wskazywano, że postać Papieża – Polaka jest bliższa młodzieży oraz niesie za sobą wiele wartości, na bazie których można i należy prowadzić pracę wychowawczą z uczniami.

Co w zamian?

Budynek dotychczas zajmowany przez podstawówkę po odpowiednim dostosowaniu zostanie przekazany na cele edukacyjno-kulturalne. Mówi się o utworzeniu w nim żłobka i przedszkola. Przeniesione do niego ma zostać także centrum kultury. Możliwe, że w przyszłości będzie tam działał dom dziennego pobytu dla seniorów.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Za nami wybory sołtysa w Dąbiu oraz zarządu i jego przewodniczącego w Radomyślu Wielkim.

Wielkanocna akademia