w

Umowa na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław podpisana

W piątek 20 grudnia w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie podpisana została umowa na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją oraz budowę kanalizacji tłocznej Tuszyma- Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie- etap I”.

Są to środki pochodzące z rezerwy celowej utworzonej w celu wsparcia realizacji działań z zakresu polityki rozwoju, stanowiących inwestycyjne zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, finansowane na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Gmina Przecław złożyła wniosek o zapotrzebowanie na środki rezerw celowych do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, który jako właściwy dysponent część budżetowej wystąpił do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o uruchomienie środków z właściwej rezerwy celowej w celu wsparcia ww. zadania. Wartość środków budżetu państwa po przeprowadzeniu postepowania przetargowego wyniesie łącznie 2 165 916,00 zł, z czego w 2019 r. – 211 297,00 zł, natomiast w 2020 r.- 1 954 619,00 zł.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Kobiety gospodarne działają w Radomyślu Wielkim

Znamy liderów koszykarskich zmagań