Portal informacyjny

Umowy dotacyjne dla OSP z terenu województwa Podkarpackiego podpisane!

0

W sobotę 5 października miało miejsce podpisanie umów dotacyjnych dla jednostek OSP z terenu województwa podkarpackiego w ramach naboru wniosków na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydarzenie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w obecności przedstawicieli OSP oraz grupy parlamentarzystów z podkarpacia na czele z Posłem RP Panem Zbigniewem Chmielowcem, przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Strażaków.

W ramach naboru wniosków w 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu nowego sprzętu i wyposażenia umożliwiającego skuteczne działania na wypadek klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii w wysokości do 90% kosztów, ale nie więcej niż do 20.000,00 zł. Łącznie w roku bieżącym złożono 280 wniosków o dotację.

Zarząd Funduszu przyznał pomoc finansową w formie dotacji dla 212 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dofinansowanie otrzymały trzy jednostki z terenu Gminy Przecław: OSP Dobrynin w wysokości 19 059,30 zł, OSP Łączki Brzeskie w wysokości 19 008,00 oraz OSP Tuszyma w wysokości 14 859,00 zł.