Portal informacyjny

Woda w Łączkach Brzeskich zdatna do spożycia

0

Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu otrzymał wyniki z badania wody na obecność bakterii coli której obecność stwierdzono w szkole podstawowej w Łączkach Brzeskich.

Badanie dało wynik ujemny czyli woda jest wolna od bakterii coli. Wyniki badań niezwłocznie zostały przesłane do PSSE w Mielcu. Zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora w Mielcu z dnia 8 października 2019r. jakość wody odpowiada obowiązującym wymaganiom.

Na podstawie analizy sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w dniu 4 października 2019 r. na stacji uzdatniania wody oraz w stałych punktach monitoringowych, dotyczących parametrów mikrobiologicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu informuje, że JAKOŚĆ WODY ODPOWIADA OBOWIĄZUJĄCYM WYMAGANIOM rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).

Niniejszy komunikat zmienia komunikat z dnia 25.09.2019 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Tuszyma dla miejscowości Łączki Brzeskie.