-Reklama-

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Przecławia

W dniu 28 czerwca 2019r. odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu, podczas której radni podjęli uchwały w sprawie wyrażenia wotum zaufania dla Burmistrza Przecławia Pani Renaty Siembab.

-REKLAMA-

Ponadto, zatwierdzono sprawozdanie finansowe Gminy Przecław za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przecław za rok 2018 oraz udzielono absolutorium Burmistrzowi Przecławia.

Po raz pierwszy zaprezentowano i  dyskutowano nad „Raportem o stanie gminy”. Rada Miejska przyjęła raport i udzieliła wotum zaufania burmistrzowi, następującą liczbą oddanych głosów: za-10 osób, wstrzymało się- 2 osoby, przeciw było- 3 osoby).

Głosowanie nad absolutorium poprzedziło sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przecław oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018. Nadmienić należy, że pozytywne opinie, co do realizacji dochodów i wydatków gminy wydały: Regionalna Izba Obrachunkowa w Tarnobrzegu oraz komisje stałe Rady Miejskiej.

Za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Przecławia głosowało 10 radnych, 4 wstrzymało się od głosowania i 1 radny był nieobecny.

Zostaw swój głos

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła?

Nie pamiętasz hasła?

Wpisze dane Twojego konta, a my wyślemy Ci link, przy pomocy którego będziesz mógł zresetować hasło.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Zaloguj się

Polityka Prywatności

Dodaj do kolekcji

Brak kolekcji

Tutaj znajdziesz wszystkie wcześniej stworzone kolekcje.