w

Zakończyła się budowa wałów

12 października br. odbyła się uroczystość z okazji zakończenia ważnego dla mieszkańców projektu w postaci wałów przeciwpowodziowych.

Nowe obwałowania mają 6 km długości, znajdują się na lewym brzegu Wisłoki i lewym brzegu potoku Kiełkowskiego. W uroczystości uczestniczyli: Wojewoda Ewa Leniart, posłowie Fryderyk Kapinos i Jan Warzecha, radna Sejmiku Wojewódzkiego Maria Napieracz, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Małgorzata Wajda, Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Agnieszka Duszkiewicz, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych – Robert Chciuk, oraz przedstawiciele samorządów – Burmistrz Renata Siembab z Zastępcą Grzegorzem Skrzypkiem oraz wójt Józef Piątek z Zastępcą Tomaszem Ortylem. 

Budowa wałów na Wisłoce i potoku Kiełkowskim to inwestycja w bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w obszarze zagrożonym powodziami i podtopieniami na terenach gmin Mielec i Przecław. Ochroną zostały objęte gospodarstwa w Kiełkowie oraz Bożej Woli w gminie Mielec, gdzie podczas powodzi żywioł wyrządzał duże szkody. Inwestycja została zrealizowane przez Wody Polskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Ćwiczenia obronne w Gminie Przecław!

Wernisaż Wystawy “Koloryt Jesieni” w Domu Kultury w Przecławiu