-Reklama-

ZGK w Przecławiu rozbudowuję istniejącą sieć wodociągową

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu stawia czoło problemowi związanemu ze słabym ciśnieniem wody na terenie Wylów – Kądziołki – Poręby

-REKLAMA-

ZGK w Przecławiu wychodzi na przeciw oczekiwaniom społecznym mieszkańców i postanowił rozbudować istniejącą sieć wodociągową poprzez ułożenie odcinka o zwiększonej średnicy. Dzięki temu zapewni się odpowiednie ciśnienie wody mieszkańcom.

ZGK wystąpił do Urzędu Miejskiego w Przecławiu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Trzeba przyznać że pogoda która występowała w okresie czerwca dała się we znaki wszystkim a brak wody w kranach pokazał nam jak bardzo potrzebny jest ten surowiec.

Woda pokrywa większą część naszej planety (około 72% powierzchni), ale zasoby wody pitnej są znacznie mniejsze (zaledwie 4% wody)