-Reklama-

Dotacje dla jednostek OSP w 2019 roku1 min - minimalny czas na przeczytanie artykułu.

0

Poprzez nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1518), która weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2019 roku, zostaną dofinansowane następujące działania OSP:

organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;

organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Ww. dotacje będą udzielane na podstawie przepisu art. 33a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), a w zakresie w nich nieuregulowanym, z zachowaniem szczegółowego trybu postępowania.

Stronami umowy o przyznanie dotacji będą:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, działającego z upoważnienia Ministra,

dana jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zawarcie umowy musi być poprzedzone złożeniem wniosku w trybie art. 33a ust. 3 i 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Wnioski dostępne tutaj:

https://powiat-mielecki.pl/aktualnosci/dotacje-dla-jednostek-osp-w-2019-roku-871.html

Zostaw swój głos

-REKLAMA-

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła?

Nie pamiętasz hasła?

Wpisze dane Twojego konta, a my wyślemy Ci link, przy pomocy którego będziesz mógł zresetować hasło.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Zaloguj się

Polityka Prywatności

Dodaj do kolekcji

Brak kolekcji

Tutaj znajdziesz wszystkie wcześniej stworzone kolekcje.