Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

European Energy kończy budowę portfela wiatrowego Pomerania w Polsce

European Energy sfinalizowało budowę portfela energetyki wiatrowej Pomerania w północno-zachodniej Polsce, składającego się z pięciu projektów wiatrowych o łącznej mocy 44,7 MW. Po przyłączeniu do sieci tego portfela, całkowita europejska moc wiatrowa w Polsce wynosi 59,7 MW. Budowa 18-turbinowej farmy wiatrowej rozpoczęła się w 2019 roku z inwestycją w wysokości 73,15 mln euro.

„European Energy posiada ponad 500 MW własnych aktywów wiatrowych i słonecznych na całym świecie. Jesteśmy aktywni w 24 krajach, a nasz plan rozwoju osiągnął 24 GW energii odnawialnej. Obecnie mamy ponad 1,2 GW projektów w budowie. do dzielenia się tym doświadczeniem z innymi rynkami. Jesteśmy gotowi dostarczać wszystkim zieloną, lokalną i przystępną cenowo energię” – mówi Johannes Thön, Lider Programu ds. Energii Europejskiej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Oczekuje się, że portfolio energetyki wiatrowej Pomorza będzie generować średnio 145 GW rocznie, dostarczając energię odnawialną do 70 000 gospodarstw domowych w regionie, wpłacając podatki do budżetów państwowych i lokalnych w ciągu 30 lat działalności.

„Projekty w zakresie energii odnawialnej przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu, dostarczając czystą energię i wnosząc znaczne środki finansowe poprzez podatki do rocznych budżetów samorządów lokalnych, pomagając w poprawie kluczowej infrastruktury lokalnej (sieci drogowe, szkoły itp. lub tereny rekreacyjne)” – powiedział Marek Tolkowski, Wójt Gminy Ciemisl, wyraził ogromną wdzięczność za starania Europejskiej Energetyki i władz lokalnych na rzecz powodzenia portfela.Równolegle polskie ustawodawstwo skutecznie usuwa bariery w rozwoju energetyki wiatrowej i słonecznej dla dalszego rozwoju lokalnych społeczności, dostarczają czystą i przystępną cenowo energię polskim gospodarstwom domowym, wspierają transformację systemu elektroenergetycznego

Owocna współpraca

Projekt Pomerania jest efektem efektywnej współpracy pomiędzy European Energy a społecznościami lokalnymi Białogardu, Drawska Grzmica, Kołobrzegu i Siemyśla w województwie zachodniopomorskim oraz lokalnymi właścicielami ziemskimi. Udana budowa została przeprowadzona dzięki doskonałej współpracy inżyniera kontraktu i projektanta Alplan Sp. z oo i generalnym wykonawcą ONDE SA

READ  Polska: Czego można się spodziewać po krajowym finale🇵🇱

European Energy stara się mieć taką samą współpracę z innymi społecznościami, regionami i partnerami zewnętrznymi w innych projektach w Polsce i innych krajach. Taka zrównoważona integracja intermodalna jest konieczna do osiągnięcia dywersyfikacji źródeł energii w Europie i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w europejskim miksie energetycznym.

Więcej wiadomości i artykułów technicznych z globalnego przemysłu odnawialnych źródeł energii można znaleźć w najnowszym wydaniu magazynu Energy Global.

Letnie wydanie 2022 Energy Global

Wydanie Energy Global Summer 2022 zawiera serię artykułów technicznych dotyczących wiatru, energii słonecznej, biopaliw, zielonego wodoru, geotermii i innych. Wydanie zawiera również raport regionalny omawiający perspektywy dla OZE w USA.

Przeczytaj artykuł online: https://www.energyglobal.com/wind/05092022/european-energy-completes-the-construction-of-pomerania-wind-portfolio-in-poland/