-Reklama-

Jak wygląda sytuacja alkoholowa w Gminie Przecław?

Przy Urzędzie Miejskim w Przecławiu działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której głównym zadaniem jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

-REKLAMA-

W 2018 roku do Komisji wpłynęło 6 zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu. Na dzień 31 stycznia 2018 roku na terenie gminy 27 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2018 łączna wysokość wpływów z wydanych zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych wyniosła ponad 151 tysięcy złotych. Oprócz działań profilaktycznych, z pieniędzy tych Komisja zakupiła też alkomat dla policjantów z Przecławia za blisko 1400 zł.


Źródło Korso.pl