w

Kolejne umowy podpisane!

W dniu 14.10.2019r. w Urzędzie Miejskim w Przecławiu zostały podpisane umowy z wykonawcą robót drogowych wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadań: „Remont drogi gminnej nr 103508R w km lokalnych 0+007 do 0+422,70 i 103507R w km lokalnych 0+431,50 do 0+892,00 w miejscowości Tuszyma” – wartość zadania 156 349,20 zł.

„Przebudowa drogi gminnej nr 103516R w miejscowości Tuszyma w km 0+016,50 do 0+072,10 oraz 0+223,10 do 0+889,60 wraz z przebudową skrzyżowania na drodze 103515R ” – wartość zadania 744 042,67 zł.

Długo oczekiwane inwestycje drogowe wykona Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy.

W ramach remontu jeszcze w tym roku wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi, natomiast przebudowa drogi będzie polegała na wykonaniu nowej nawierzchni wraz z podbudową drogi oraz przebudową skrzyżowania na skrzyżowanie o wyniesionej powierzchni, które zwolni i uspokoi ruch w tym rejonie.

Wartość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych to 80% kosztów zadania. Łączna kwota dofinansowania to: 720 313 zł.

Roboty mają ruszyć w najbliższych dniach. Za zaistniałe w trakcie robót utrudnienia w ruchu przepraszamy i jednocześnie prosimy mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców i użytkowników drogi nr 103507R, 103508R, 103515R, 103516R w Tuszymie o wyrozumiałość i stosowanie się do wytycznych tymczasowej organizacji ruchu i informacji przekazywanych bezpośrednio przez przedstawiciela Wykonawcy robót.

Źródło UM Przecław

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Nowy wóz strażacki w OSP Rzemień

Jednostka OSP Kiełków zakupiła sprzęt do udzielania pierwszej pomocy