Portal informacyjny

Koncert “NASZA NIEPODLEGŁA pisana muzyką, słowem, pieśnią

0

10 listopada o godz. 17:00 odbył się Koncert pn. “Nasza Niepodległa pisana muzyką, słowem, pieśnią”.

Pojawiły się między innymi utwory patriotyczne, wiersze oraz pieśni, które przygotowali:
– Młodzieżowa Orkiestra Gminy Przecław,
– Soliści,
– Grupy wokalne i recytatorskie uczestniczące w projekcie Nasza Niepodległa,
– Grupy wokalne z Domu Kultury w Przecławiu,
– Młodzież Szkolna z Gminy Przecław.
Wydarzenie zostało przygotowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Gminy Przecław we współpracy z Domem Kultury w Przecławiu. Koncert realizowany był w ramach projektu – został dofinansowany ze środków gminy Przecław.