w

Miejskie leżaki i inne atrakcje parku sensorycznego

W powstającym przy styku ulic Sękowskiego i Lelewela parku sensorycznym każdego dnia przybywa infrastruktury. W kompleksie zamontowano już m.in. miejskie leżaki i urządzenia do zabawy dla dzieci.

Niezagospodarowane jak dotąd tereny zielone przy siedzibie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu nabierają nowych kształtów. W jego obrębie powstały już spacerowe alejki, a także ulokowano pierwsze urządzenia do zabawy i edukacji dla dzieci. Odpoczywającym w parku z pewnością przypadną do gustu zamontowane niedawno ławki, miejskie leżaki oraz ozdobne kamienie, które w swoim założeniu również pełnić będą funkcje siedzisk.

Jako, że park stanowić ma przestrzeń przyjazną osobom z dysfunkcjami sensorycznymi i motorycznymi, w jego obrębie pojawiły się już pierwsze dedykowane takim osobom urządzenia. Warto podkreślić, że również dobór szaty roślinnej w dużej mierze podyktowany został specjalnymi potrzebami osób z dysfunkcjami. Zasadzone tu enklawy roślinne w przyszłości służyć będą poznawaniu walorów smakowych i zapachowych przez podopiecznych sąsiadującej z parkiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wszystkich odwiedzających park.

Przebudowę parku, według projektu pracowni „APA PETER PAN”, realizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu. Za budowę oświetlenia, kanalizacji kablowej oraz monitoringu wizyjnego odpowiada firma Elektron-tech Michał Goński, a za wyposażneie parku w niezbędny sprze i małą rchitekturę – firmy ROYAL PLAY oraz SEEDiA Sp. z o.o.

Zadanie będzie kosztować 1 396 095,94 zł i zostanie dofinansowane ramach projektu pn. „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

ms

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Będzie przebudowa drogi powiatowej Nr 1 168R relacji Przecław – Rydzów przy ul. Weneckiej ?

Skorzystałeś z pożyczki w PUP? Nie musisz składać wniosku o umorzenie!