Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Na horyzoncie pojawiają się dostosowane do indywidualnych potrzeb terapie genetyczne dla pacjentów z sercem

Na horyzoncie pojawiają się dostosowane do indywidualnych potrzeb terapie genetyczne dla pacjentów z sercem

Tematyka: choroby układu krążenia, genetyka, sztuczna inteligencja

Sophia Antipolis, 12 lutego 2024 r.: Na spotkaniu w Utrechcie w Holandii zainaugurowano innowacyjny projekt wykorzystujący sztuczną inteligencję do personalizacji leczenia pacjentów z chorobami układu krążenia.

Projekt NextGen otrzymał 7,6 mln euro z unijnego programu „Horyzont Europa” i będzie realizowany przez konsorcjum składające się z 21 członków, w tym Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC).1

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów na całym świecie, powodując śmierć około 18 milionów ludzi rocznie.2 W Unii Europejskiej choroby układu krążenia są przyczyną około jednego na trzy zgony.3 Choroby układu krążenia mają wysoką cenę. Szacunki wskazują, że kosztują Unię Europejską około 282 miliardów euro rocznie, co stanowi równowartość 2% europejskiego PKB.4 Choroby układu krążenia dotykają również pojedyncze osoby, często prowadząc do niepełnosprawności, absencji, wcześniejszej emerytury i absencji w pracy.

Medycyna spersonalizowana, w której zapobieganie chorobom i leczenie są dostosowane do unikalnego składu genetycznego danej osoby i informacji o stanie zdrowia, może przyczynić się do zmiany tendencji w zakresie obciążenia chorobami sercowo-naczyniowymi. Czas wykorzystać potencjał terapii indywidualnej. Informacje genetyczne są łatwiej dostępne niż kiedykolwiek, ponieważ koszty analiz laboratoryjnych stale spadają, a najnowocześniejsze technologie sztucznej inteligencji umożliwiają łączenie ogromnych ilości danych w rekordowym czasie.

NextGen wykorzysta te trendy, łącząc organizacje prowadzące badania kliniczne, uniwersytety, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz stowarzyszenia zawodowe w celu zintegrowania wielu źródeł danych na temat osób fizycznych. Pracę tę komplikują wymogi dotyczące prywatności i zarządzania danymi, obecność wielu standardów w całej Europie, różne formaty danych i sama ilość informacji.

Pierwszym krokiem będzie identyfikacja już realizowanych inicjatyw, aby upewnić się, że projekt jest rzeczywiście przełomowy i odpowiada na niezaspokojone potrzeby. Członkowie konsorcjum opracują następnie nowe narzędzia umożliwiające łączenie różnych typów danych w bezpieczny sposób, który zapewni prywatność jednostek i umożliwi wykorzystanie informacji w badaniach. Skuteczność podejść do usuwania obecnych barier w integracji danych na temat chorób sercowo-naczyniowych zostanie wykazana w rzeczywistych badaniach eksperymentalnych.

READ  Naukowcy zidentyfikowali przerażający nowy gatunek homara włochatego

Prace te uzupełnią Inicjatywę na rzecz ponad miliona genomów, której celem jest umożliwienie bezpiecznego dostępu do danych genomicznych i klinicznych w całej Europie, oraz Europejską Przestrzeń Danych dotyczących Zdrowia, czyli ramy zarządzania Komisji Europejskiej dotyczące bezpiecznego udostępniania, wykorzystywania i ponownego wykorzystywania danych dotyczących zdrowia. .

Członek konsorcjum, profesor Panos Delucas z Queen Mary University w Londynie w Wielkiej Brytanii, powiedział: „To dla nas ogromna szansa i wyzwanie w budowaniu odpowiedniego zestawu narzędzi, który umożliwi [us] Standaryzacja danych pacjentów z CVD w całej Europie i wdrożenie medycyny precyzyjnej w celu poprawy opieki nad chorobami układu krążenia.

Koordynator projektu, profesor Pim van der Harst z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Utrechcie w Holandii, powiedział: „Nie ma dwóch dokładnie takich samych osób, więc oczywiste jest, że każda osoba potrzebowałaby nieco innej strategii, aby poprawić swoje zdrowie. Dlatego też medycyna spersonalizowana jest rozwiązanie.” Rozwiązaniem jest zapobieganie chorobom serca, przyspieszenie diagnozowania, monitorowanie i leczenie osób cierpiących na choroby układu krążenia. Aby opracować zindywidualizowane metody leczenia, musimy zebrać jak najwięcej informacji o poszczególnych osobach i tu w grę wchodzi kolejne pokolenie. Unikalny obraz, który wygenerujemy, będzie następnie stanowić podstawę poprawy zdrowia układu krążenia i dobrego samopoczucia”.