Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Polska odmawia zatrzymania spornej kopalni węgla pomimo orzeczenia sądu UE

Napisane przez Fu Yun Che i Annę Cooper

BRUKSELA/WARSZAWA (Reuters) – Polska zobowiązała się do utrzymania spornej kopalni węgla Toro w poniedziałek, pomimo nakazu zapłaty dziennej grzywny w wysokości 500 000 euro (585 550 USD) na rzecz Komisji Europejskiej za sprzeciwienie się wcześniejszemu orzeczeniu sądu w sprawie wstrzymania działalności.

Sąd Najwyższy Europy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu, orzekł w poniedziałek karę.

Wynikało to z prośby Czech, które są uwikłane w długotrwały spór z Polską o leżącą przy ich wspólnej granicy kopalnię odkrywkową Turów. Czeski rząd twierdzi, że kopalnia szkodzi swoim społecznościom.

Kopalnia, która produkuje węgiel brunatny, działa od ponad wieku, ale ostatnio rozszerzyła się w kierunku granicy z Czechami.

Nakaz karny może wywierać presję na Warszawę, aby znalazła rozwiązanie z Pragą po rozpoczęciu w czerwcu dwustronnych rozmów na temat modernizacji technicznych i środków mających na celu ograniczenie szkód w poziomie wody, hałasie i warunkach powietrza. Transakcja powinna zakończyć wszelkie spory prawne.

Polski rząd powiedział, że poniedziałkowe orzeczenie sądu UE podważyło te rozmowy i powiedział, że Toro, główne źródło miejsc pracy i energii elektrycznej w swoim regionie, będzie kontynuować swoją działalność.

„Grzywna wspomniana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest proporcjonalna do sytuacji i nie jest uzasadniona stanami faktycznymi” – powiedział polski rząd w oświadczeniu.

„To podważa trwający proces dochodzenia do polubownego porozumienia” – dodał.

Orzeczenie sądowe pojawia się wśród innych nieporozumień, jakie Warszawa ma z Unią Europejską, w dużej mierze związanych z rządami prawa.

Czechy skierowały skargę Toro do komisji, która w zeszłym roku wszczęła postępowanie sądowe, twierdząc, że Warszawa naruszyła prawo UE, przedłużając żywotność kopalni.

Państwo skierowało swoją sprawę również do TSUE, zyskując poparcie sędziów do wydania tymczasowego postanowienia o wstrzymaniu działalności Turowa do czasu wydania prawomocnego orzeczenia.

READ  Amerykanka Erin Jackson zdobywa swoje trzecie z rzędu złoto na Mistrzostwach Świata w łyżwiarstwie szybkim przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi 2022

„Napad sądowy”

Gdy Warszawa odmówiła moratorium, Praga zażądała pobrania dziennej grzywny w wysokości 5 mln euro.

W poniedziałek sąd zgodził się na grzywnę, ale została ona znacznie obniżona.

„Taki środek wydaje się konieczny w celu zwiększenia skuteczności środków tymczasowych wprowadzonych nakazem z 21 maja 2021 r. i zniechęcenia tego posła do opóźnienia dostosowania swojego postępowania do tego nakazu” – powiedzieli sędziowie.

Praga z zadowoleniem przyjęła karę, ale stwierdziła, że ​​nadal chce dojść do porozumienia w sposób polubowny.

Niektórzy polscy urzędnicy stanowczo odrzucili ten rozkaz.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski powiedział na Twitterze: „Federacja Dziennikarzy Europejskich domaga się od Polski płacenia pół miliona kar dziennie za to, że Polska nie pozostawiła swoich obywateli bez energii i nie zamykała kopalń z dnia na dzień”.

– To rabunek i rabunek sądowy w biały dzień. Nie dostaniesz ani centa.

(1 dolar = 0,8539 euro)

(Raportowanie Fu Yun Che w Brukseli i Anny Cooper w Warszawie; Dodatkowe raporty Anny Lodarshak-Simczuk w Warszawie i Jasona Hofitta w Pradze; Pisanie przez Jasona Hofitta; Redagowanie przez Marka Portera i Jana Harveya)