Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Rumuńska firma technologiczna AROBS wchodzi na polski rynek wraz z przejęciem SYDERAL Polska

Rumuńska firma technologiczna AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS) ogłosiła 2 lutego, że nabyła 94% udziałów w spółce SYDERAL Polska. Gdańsk, Polska, firma specjalizująca się w opracowywaniu produktów i technologii do komunikacji kwantowej i optycznej, wewnętrznego przechowywania i przetwarzania danych oraz sterowania mechanizmami i instrumentami satelitarnymi.

„Wraz z ogłoszoną dziś transakcją robimy kolejny krok w kierunku konsolidacji naszej wiedzy w zakresie lotnictwa i kosmonautyki w ramach Grupy AROBS. Ekspertyza SYDERAL Polska uzupełnia nową linię biznesową wniesioną do grupy przez naszych kolegów z AROBS Engineering – rozwój systemów wbudowanych i oprogramowania dla przemysłu lotniczego. Zespół SYDERAL Polska posiada bogate doświadczenie w branży kosmicznej, a firma aktywnie uczestniczy w inicjatywach związanych z rozwojem europejskiej kwantowej infrastruktury komunikacyjnej. Dodatkowo cieszymy się, że od tego roku zespół AROBS jest w nowym kraju w Polsce” – powiedział. Głos O’BrienaZałożyciel i prezes firmy AROBS.

SYDERAL Polska powstała w 2016 roku i zatrudnia 28 specjalistów w dostarczaniu rozwiązań sprzętowych i programowych dla przemysłu kosmicznego. Spółka realizuje projekty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i jednocześnie prowadzi projekty badawczo-rozwojowe finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w Polsce.

Na przestrzeni lat SYDERAL Polska był zaangażowany w kilka projektów z partnerami europejskiego przemysłu kosmicznego, w tym z przedstawicielami New Space Market, którego celem jest demokratyzacja sektora kosmicznego poprzez zapewnienie dostępu do systemów i usług po rozsądnych cenach dla nowych firm na rynek. .

Spółką będzie nadal zarządzał dotychczasowy prezes Michał Drogosz, który pozostanie akcjonariuszem z 6% udziałem. Na poziomie finansowym AROBS uwzględni wyniki SYDERAL Polska w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy za rok 2023. W 2022 roku polska firma szacuje obrót na 1 mln euro.

Przejęcie SYDERAL Polska umożliwi firmie AROBS doświadczenie biznesowe w zakresie systemów wbudowanych, które koncentruje się na technologii motoryzacyjnej, lotniczej, medycznej i morskiej. Od czasu zamknięcia oferty prywatnej w październiku 2021 r. AROBS przejął Berg Software, AROBS Engineering (dawna linia biznesowa ENI Software Development Services Romania), Nordlogic Group i CDS GPS Romania oraz dwie spółki w Republice Mołdowy. – Oprogramowanie AROBS i AROBS TrackGPS.

READ  Rozwój europejskich potentatów fotowoltaiki – część 1

AROBS Transilvania Software będzie notowana na rynku Aero Market Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie 6 grudnia 2021 r. Spółka ma obecnie kapitalizację rynkową w wysokości około 174 mln EUR.

AROBS Transilvania Software świadczy usługi i rozwiązania w zakresie oprogramowania w różnych branżach, z około 70 partnerami w linii biznesowej Software Services zlokalizowanej w Europie i Ameryce oraz ponad 11 000 linii biznesowych Software Products z Europy i Azji. AROBS ma 11 lokalizacji w Rumunii i osiem lokalizacji za granicą, a ponad 950 ekspertów i współpracowników AROBS opracowuje rozwiązania na przyszłość w sektorach motoryzacyjnym, wbudowanym, nauk przyrodniczych, podróży, IoT, Fintech i przedsiębiorstw.

[email protected]

(Źródło zdjęcia: AROBS)