w

Zakończono Budowę kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie

15 października nastąpił odbiór końcowy zadania „Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie – Etap I” w ramach projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją  oraz budowę kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie – Etap I”.

Przedmiotem odbioru inwestycji było:

1. Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma-Błonie – przebicie pod Wisłoką, połączenie kanalizacji miejscowości Tuszyma z oczyszczalnią w Błoniu. Szczegółowy zakres prac obejmuje: wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej od przepompowni P1´ zlokalizowanej w Tuszymie przez przekroczenie rzeki Wisłoki do oczyszczalni ścieków w Błoniu.

Przekroczenie rzeki Wisłoki realizowane było metodą podwiertu sterowanego. Mając na uwadze niezawodność działania tego odcinka kanalizacji wykonano podwójne przejście pod dnem Wisłoki, traktując jedno z nich jako zapasowe.

Trasa sieci kanalizacyjnej przebiega obszarem niezabudowanym przez tereny miejscowości Błonie na brzegu lewym i tereny wsi Tuszyma na brzegu prawym.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma – Etap I. Szczegółowy zakres prac obejmuje: wykonanie odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Tuszyma obejmującego rejon przepompowni P1´, wykonanie sieci głównej, przyłączy rozumianych jako odcinki przewodu kanalizacyjnego łączącego studzienkę kanalizacyjną położoną na posesji odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną oraz wykonanie przepompowni P1´. W ramach zadania wykonano przepompownię P1’ wraz z system monitoringu, który jest kompatybilny z istniejącym system.

Zakres budowy obejmował również. wykonanie Zlewni przepompowni P1’; wyposażenie przepompowni ścieków, budowa ogrodzenia przepompowni, wykonanie przyłączy elektrycznych do przepompowni ścieków. Wartość inwestycji to 1 209 365,52 zł brutto. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomont” Sp. z o.o., z Rzeszowa, a inwestycja realizowana była w okresie od 03.12.2019r. do 15.10.2020 r.

Przypomnijmy, że 30.06.2020 zakończyła się w ramach tego samego projektu modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją”o wartości 1.376.370,00 zł brutto. Wykonawcą prac była firma Hydro-Partner Sp. z o.o. Zadanie dofinansowane jest z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją  oraz budowę kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie – Etap I” w kwocie 2 068 588,00 zł.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

[14.10.2020] Kolejny rekord zachorowań! 116 osób zmarło!

[PILNE] Od soboty kolejne obostrzenia związane z koronawirusem