w

Zakończono remont dróg powiatowych Nr 1 175R relacji Tuszyma – Przecław – Radomyśl Wielki

Udany finisz inwestycji drogowych w Powiecie Mieleckim. Zakończone zostały kolejne ważne inwestycje poprawiające stan infrastruktury drogowej w regionie.

Zakończył się remont dróg powiatowych w Nr 1 175R relacji TuszymaPrzecławRadomyśl Wielki oraz drogi Nr 1 182R relacji BrzeźnicaRadomyśl Wielki (2,8 km). Koszt wykonanych prac remontowych to kwota 952 tys. PLN. Wkład Gminy Radomyśl W. wyniósł 190 tys. PLN, dofinansowanie Powiatu Mieleckiego – 191 tys. PLN. Pozostała kwota – 571 tys. PLN pochodziła – jako dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycje zrealizowało Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. Dębica.

Druga inwestycja drogowa zrealizowana w tamtym rejonie to powiatowa Nr 1 180R relacji Dębica – Zdziarzec. Podobnie, jak poprzednio, również i ten remont możliwy był dzięki montażowi finansowemu Gminy Radomyśl W. (260 tys. PLN), Powiatu Mieleckiego (717 tys. PLN) oraz FDS (1.466 tys. PLN). Łączny koszt tej inwestycji to kwota 2.444.404,13 PLN.

Mieszkańcy Gminy Przecław i okolic na koniec roku mogli się ucieszyć z zakończonej przebudowy mostu na potoku Ruda w miejscowości Dobrynin, w ciągu drogi powiatowej nr 1 176R Tuszyma – Niwiska – Kolbuszowa. Przeprawa mostowa posadowiona została na palach żelbetonowych. Obecnie długośc mostu wynosi 9 metów. Jego szerokość użytkowa to 7 metrów, a całkowita aż 13,5 metra. Po obu stronach mostu wykonane zostały chodniki o szerokości 2 metrów każdy. Po remoncie most wytrzyma obciążenie do 40t.

Całkowity koszt tej inwestycji to kwota 1.482 tys. PLN (w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury: 741 tys. PLN, Powiat Mielecki: 741 tys. PLN).
Wykonawca mostu była firma REMOST Sp. z o.o. Dębica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Pierwsza w 2020 roku mieszkanka Powiatu Mieleckiego

Komunikat UOKiK w sprawie wywozu odpadów