Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

ZE PAK uruchamia farmę fotowoltaiczną o mocy 70 MWp w Polsce

29 października (Teraz odnawialne) – Polski producent energii ZE PAK SA (GPW: ZEP) otworzył w czwartek 70-megawatową farmę fotowoltaiczną w gminie Brutsu w województwie wielkopolskim.

Największa w Polsce farma fotowoltaiczna zlokalizowana jest na terenie do niedawna wykorzystywanym przez Kopalnię Węgla Brunatnego Adamov do odkrywkowego wydobycia węgla brunatnego. Grupa Polsat Plus będzie jednym z umocowanych.

Projekt jest częścią czystego wytwarzania energii elektrycznej przez ZE PAK i przejścia na rezygnację z wydobycia węgla brunatnego. „Chcemy do 2030 roku wytwarzać energię elektryczną PAK wyłącznie ze źródeł odnawialnych – m.in. ze słońca, wiatru i biopaliw.

Obiekt z 155.554 modułami fotowoltaicznymi (PV) wybudowały firmy ESOLEO i PAK Serwis. Oczekuje się, że będzie wytwarzać 68 188 MW rocznie.

Zgodnie z zapowiedzią, projekt stanowi inwestycję netto w wysokości 163,8 mln zł (41,3 mln USD / 35,4 mln EUR) i został w całości zrealizowany z udziałem kapitału prywatnego.

ZE PAK ogłosił w marcu pożyczkę na sfinansowanie budowy parku fotowoltaicznego oraz umowę na zakup energii do jej produkcji.

READ  InPost SA: Dostawa tego samego dnia w 20 miastach Polski