Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

bne IntelliNews – Inflacja PPI w Polsce wzrosła w maju do 24,7% r/r

Indeks cen producentów (PPI) wzrósł w maju o 24,7% r/r, po skorygowaniu o 24,1% r/rw poprzednim miesiącu, jak podał GUS 21 czerwca.

Indeks ponownie gwałtownie wzrósł z powodu drogich produktów energetycznych i metali przemysłowych, a ich ceny wzrosły w wyniku wojny na Ukrainie. PPI jest jednym z najwyższych poziomów od końca lat 90., a jego wzrost z pewnością przeniesie go do inflacji pierwotnej, dając Narodowy Bank Polski (NBP) więcej powodów do podnoszenia stóp procentowych.

„Podwyżka cen przez producentów potwierdza, że ​​presja na wzrost cen jest duża, a ostatnie pomiary kluczowych miar inflacyjnych zapewniają, że firmy nie mają problemu z przerzucaniem wyższych kosztów na ceny swoich wyrobów gotowych” – powiedział ING w komunikacie.

„Tak będzie w najbliższych miesiącach iw efekcie inflacja bazowa będzie nadal rosła. Aby inflację powstrzymać, NBP będzie musiał dalej podnosić stopy procentowe” – powiedział ING.

Stopy NBP są obecnie na poziomie 6%, a docelowy poziom zbliża się do 8,5%, twierdzą niektórzy analitycy.

Ceny w przeważonym segmencie przetwórczym wzrosły w maju o 22,1% r/r, po wzroście ze zrewidowanych 21,2% r/rw poprzednim miesiącu, dane pokazują załamanie.

Ceny w górnictwie i kamieniołomach wzrosły w maju o 24,3% r/r (kwiecień: + 29,2% po rewizji r/r).

Ceny energii elektrycznej, gazu i mediów wzrosły w maju o 45,4%, po skorygowanym wzroście o 45,5% r/rw poprzednim miesiącu. Ceny w segmencie zaopatrzenia w wodę spadły o 0,6 pp rok do roku i wzrosły o 7% rok do roku.

W ujęciu miesięcznym PPI wzrósł w maju o 1,3% po zrewidowanym 2,5% m/mw kwietniu, jak wynika z danych GUS.

W kopalniach i kamieniołomach wskaźnik wynosi 0,3% m/m, a przy niezmienionym zaopatrzeniu w wodę jest niższy o 1,8% m/m. W produkcji PPI dodał 1,5% m/m. W segmencie użyteczności publicznej było to 0,6% m/m na cal.