Burmistrz Przecławia Ryszard Wolanin otrzymał absolutorium

632

We wtorek 19 czerwca odbyła się XLI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu. Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Przecław za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2017 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Przecławia Ryszardowi Wolaninowi.

W trakcie sesji przedstawiono informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działań policji i straży pożarnej na terenie Gminy Przecław w 2017 r. Przedstawiono również sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przecławiu, z działalności Spółki „Dwa Brzegi” Samorządowej Spółki z o.o., z realizacji działań w zakresie oświaty oraz sprawozdania z działalności instytucji kultury z terenu Gminy Przecław.

Więcej informacji na stronie przeclaw.org

Informacja oraz zdj: UM Przecław

Komentarze wyłączone przez Redakcję serwisu związku z wejściem ustawy RODO