Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

CPK opublikowało plan generalny lotniska. Tak powstanie najnowocześniejsze lotnisko w Polsce

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) ujawnił szczegóły Planu Generalnego Portu Lotniczego, kluczowego dokumentu określającego długoterminową wizję rozwoju lotniska.

Pakiet ten zawiera wskazówki dla projektantów i wykonawców oraz stanowi kluczowe źródło informacji o założeniach i planach rozwoju multimodalnego węzła integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Link do podsumowania głównego planu lotniska CPK Znaleziono tutaj.

W czerwcu 2023 r. zatwierdzono Plan Generalny, dokument wymagany ustawą o lotnictwie cywilnym do uzyskania zgód i akceptacji na szczeblu rządowym na budowę nowego lotniska. Opublikowany właśnie dokument jest podsumowaniem całego Master Planu Portu Lotniczego, zawierającym wytyczne dla planistów i deweloperów dotyczące lotniska oraz terminala kolejowego i drogowego: wizja i cele strategiczne poprzez warianty analizowane podczas procesu planowania, szczegóły lokalizacji, antena, terminal pasażerski, dworzec kolejowy , obszar lądowy, ładunek Koncepcja zrównoważonego rozwoju, układ i konfiguracja samolotu dla wszystkich głównych obszarów, w tym obszaru, obszaru MRO i innej infrastruktury.

Port Lotniczy Katowice – jeden z 15 publicznych portów lotniczych w Polsce – opublikował w Internecie swój aktualny plan generalny. Dla porównania: w Wielkiej Brytanii 30 portów lotniczych dostarcza takie dokumenty, a ich opracowanie poprzedzone jest szeroko zakrojonymi badaniami środowiskowymi i szeroko zakrojonymi konsultacjami społecznymi, jak ma to miejsce w przypadku CPK.

„Opublikowanie Master Planu Portu Lotniczego CBK pokazuje, że założenia i plany budowy tej bardzo potrzebnej inwestycji są przejrzyste i publicznie dostępne. To kolejny krok w nieustannym procesie inwestycyjnym. Przeszliśmy od etapu planowania do zaawansowanego projektowania. Pozyskiwanie nieruchomości oraz rozbiórki i wiercenia geologiczne w miejscu realizacji projektu postępują w szybkim tempie – mówi Marcin Horała, wiceminister finansów i polityki regionalnej oraz Generalny Zarząd Rządu ds. CPK.

Paweł1 pl

„Ten dokument jest podsumowaniem wielomiesięcznych prac nad długofalową koncepcją rozwoju lotniska i multimodalnego hubu CPK. Plan generalny przewiduje rozważane warianty i etapy rozwoju lotniska. Zamierzamy zapewnić pasażerom dogodne możliwości podróżowania, łącząc różne środki transportu w jednym miejscu. Główną cechą projektowanej infrastruktury jest pierwszy dworzec kolejowy zintegrowany z lotniskiem – mówi Mikołaj Wild, prezes CPK.

READ  (Wiodący) SKC planuje zainwestować 900 mld USD w fabrykę blach miedzianych do akumulatorów w Polsce

W niniejszym dokumencie przedstawiono etapy rozwoju lotniska CPK: od jego planowanego otwarcia w 2028 r., przez kolejne fazy, aż do 2060 r. – daty końcowej prognozy lotów dla rynku polskiego opracowanej przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA).

Plan generalny jest zgodny z prognozami IATA, które zostały opracowane przy założeniu trzech scenariuszy – niskiego, bazowego i wysokiego – z uwzględnieniem wpływu pandemii Covid-19. Zgodnie ze scenariuszem bazowym do 2035 r. liczba pasażerów powinna wynieść 40 mln pasażerów, co wskazuje na konieczność rozbudowy infrastruktury. Do 2060 r. z CPK ma korzystać prawie 65 mln pasażerów rocznie. Przewiduje się, że ruch transferowy wyniesie około 40% w początkowym okresie funkcjonowania lotniska i wzrośnie do 45-50% w dłuższej perspektywie.

PAL4

W dokumencie zwrócono uwagę, że terminal, płyty postojowe i pozostałą infrastrukturę można rozbudowywać w sposób modułowy poprzez elastyczną konstrukcję, aby zapewnić wydajną pracę całego hubu. Po otwarciu lotnisko CPK będzie miało dwa równoległe pasy startowe o długości 3800 metrów każdy, oddzielone medianą 2500 metrów, oraz niezbędną infrastrukturę, w tym węzeł multimodalny i stację kolejową, płyty postojowe i T. -pasy lodowe, a także wieża kontroli lotów. Rezerwa na przyszłą rozbudowę trzeciego pasa startowego, niezbędnego w kolejnej fazie rozbudowy lotniska, zlokalizowana jest na południe od dwóch obecnie projektowanych pasów startowych.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na zrównoważony rozwój i zieloną zabudowę, plan generalny przewiduje przygotowanie lotniska na zerową emisję CO2 netto poprzez zapewnienie infrastruktury obsługi naziemnej w bezemisyjne pojazdy i energię ze źródeł odnawialnych. .

diagram węzłów

Z terminalem zintegrowana ma być stacja kolejowa z sześcioma podziemnymi peronami obsługującymi połączenia dalekobieżne, regionalne i pasażerskie. Dzięki wybudowanym przez spółkę nowym liniom kolei dużych prędkości oraz modernizacji istniejącej sieci kolejowej czas przejazdu pomiędzy Portem Lotniczym CPK a Warszawą i największymi miastami Polski nie powinien przekraczać 2,5 godziny.

READ  Trzecie miejsce dla Team Childhood Pierwsze miejsce dla Polskiej Gwinei

Planowana linia kolejowa, której uruchomienie planowane jest wraz z otwarciem lotniska, połączy Warszawę i Łódź z CPK, łącząc lotnisko z systemem kolei dużych prędkości. Dworzec CPK to centrum terminala kolejowego łączącego CPK z liniami do Warszawy, Łodzi i Wrocławia, Poznania, Krakowa i Katowic, Trójmiasta i Rzeszowa.

Wyniki prognoz Passenger Transport Model (PMT) pokazują, że docelowo około 40 proc. W dalszej perspektywie planowana jest również rozbudowa linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) z Grodziska Mazowieckiego do terminala pasażerskiego CPK.

Na terenie lotniska obsługiwanego przez Koleje Regionalne powstaną dwa dodatkowe dworce kolejowe. Terminal CPK Wschód zapewnia dostęp do miasta lotniska (tj. zaplecza hotelowego, biurowego, kongresowego i administracyjnego). Natomiast CPK West Terminus ma obsługiwać strefę towarową (po zachodniej stronie węzła ma powstać Dworzec Towarowy CPK do obsługi towarowej). Terminale cargo dla ruchu lotniczego mają powstać po zachodniej stronie lotniska. Opierając się na prognozach IATA, Master Plan przewiduje, że nowa infrastruktura CPK powinna otworzyć polską przepustowość cargo w związku z brakiem ograniczeń na Lotnisku Chopina. Według prognoz łączny ruch cargo i poczty lotniczej ma osiągnąć około 1 miliona ton do 2035 r. (wzrost z około 100 000 ton przed COVID-19).

Dostęp drogowy

Master Plan uwzględnia również wstępny układ drogowy wokół lotniska, który został poddany pogłębionym analizom i uzgodnieniom z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA): połączenie lotniska z rozbudowywaną autostradą A2, drogą krajową nr. 50 (DK50) oraz planowaną Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej (OAW).

Podwyżka cen wsparta przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z oo (CPK)