Portal informacyjny

Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowa im. Walerii Szalay – Groele w Przecławiu

0

Szkoła Podstawowa im. Walerii Szalay – Groele w Przecławiu uzyskała dofinansowanie w wysokości 41 414 zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych: chemii, biologii, fizyki i geografii.

Zakupione pomoce dydaktyczne pozwalają efektywnie realizować podstawę programową w klasach IV – VIII, wspierać rozwój indywidulny uczniów, kształtować u nich kompetencje kluczowe, a przede wszystkim rozwijać twórcze myślenie i kształtować umiejętność rozumowania i wnioskowania.

Z zakupionych pomocy korzystają także najmłodsi uczniowie naszej szkoły. Opiekunowie pracowni: p. Katarzyna Kaźmierska , p. Anna Mordasiewicz oraz p. Irena Markulis organizują dla uczniów z klas I – III zajęcia pokazowe z wykorzystaniem zakupionych pomocy. Pokazy przyczyniają się do rozwijania dociekliwości poznawczej u uczniów oraz do kształtowania postawy aktywnych badaczy otaczającego świata i zachodzących w tym świecie zjawisk.