Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

„Dzieci szewców bosych: poczucie bezpieczeństwa żywnościowego wśród drobnych rolników w Polsce” z dr hab.  Agnieszka Buczta-Wajda (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) |  Biuro Spraw Międzynarodowych

„Dzieci szewców bosych: poczucie bezpieczeństwa żywnościowego wśród drobnych rolników w Polsce” z dr hab. Agnieszka Buczta-Wajda (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) | Biuro Spraw Międzynarodowych


środa, 17 kwietnia 2024 r

10

– 11 rano

Lokalizacja: Budynek klasy 100 Enarson

Kontakt: Centrum Studiów Słowiańskich, Wschodnioeuropejskich i Eurazjatyckich

Tagi: Ośrodki Slawistycznych Studiów Regionalnych

Dołącz do CSEEES na specjalnym gościnnym wykładzie z odwiedzającą stypendystką Fulbrighta słowiańską wiosną 2024 r., Agnieszką Pocztą-Wajdą. Zapewniona będzie kawa i lekki poczęstunek.

podsumowanie: Istnieje luka w badaniach nad brakiem bezpieczeństwa żywnościowego wśród małych gospodarstw w krajach rozwiniętych. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w krajach o rozdrobnionej strukturze rolniczej, takich jak Polska. Celem badania przeprowadzonego w 2018 r. była ocena poziomu braku bezpieczeństwa żywnościowego wśród małych gospodarstw rolnych w Polsce oraz identyfikacja jego determinant. Wyniki ujawniły nagły wzrost wskaźników braku bezpieczeństwa żywnościowego w próbie objętej badaniem, co podkreśliło pilną potrzebę rozwiązania tego problemu.

Głośnik dynamiczny: Dr Agnieszka Poczta-Wajda jest stypendystką Fulbrighta Slavic Visiting Award na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jej badania koncentrują się na problematyce bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie gospodarstw domowych w krajach rozwiniętych. Prowadziła projekty naukowe z zakresu ekonomiki rolnictwa, zwłaszcza polityki wspierania rolnictwa w krajach wysoko rozwiniętych, pozbawiania rolników dochodów i liberalizacji handlu produktami rolnymi. Przez całą swoją karierę wykładała makroekonomię i ekonomię integracji europejskiej. Swoją wiedzą na te tematy osadzone w kontekście polskiej ekonomii i polityki gospodarczej zamierza dzielić się z naszymi studentami.

READ  Rafineria położona między Niemcami a embargiem na ropę