Dotacje dla jednostek OSP w 2019 roku

Poprzez nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1518), która weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2019 roku, zostaną dofinansowane następujące działania OSP:

organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;

organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Ww. dotacje będą udzielane na podstawie przepisu art. 33a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), a w zakresie w nich nieuregulowanym, z zachowaniem szczegółowego trybu postępowania.

Stronami umowy o przyznanie dotacji będą:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, działającego z upoważnienia Ministra,

dana jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zawarcie umowy musi być poprzedzone złożeniem wniosku w trybie art. 33a ust. 3 i 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Wnioski dostępne tutaj:

https://powiat-mielecki.pl/aktualnosci/dotacje-dla-jednostek-osp-w-2019-roku-871.html

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Przyszedł czas na popowodziowe bilanse

Podsumowanie Erasmusa w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim