Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Europe Daily News, 2 maja 2023 r. | Widoki i wydarzenia

Europe Daily News, 2 maja 2023 r. | Widoki i wydarzenia

Wyścig

pomoc publiczna

 • CKomisja zatwierdziła holenderskie programy o wartości 1,47 mld euro mające na celu ograniczenie depozycji azotu na obszarach ochrony przyrody (SA.106555 i SA.106559) – IP/23/2507

Handel i cła

 • NPo rychłym wygaśnięciu niektórych antydumpingowe Środki (rowery elektryczne – PR Chin – cła antydumpingowe – Rozporządzenie (UE) 2019/73 – 19.1.2024)
 • NPo rychłym wygaśnięciu niektórych wsparcie przeciwstawne Środki (rowery elektryczne – PR w Chinach – cła wyrównawcze – rozporządzenie (UE) 2019/72 – 19.1.2024)
 • CKomisja proponuje przedłużenie zawieszenia ceł i kontyngentów na przywóz z Mołdowy – IP/23/2561
 • JProtokół z posiedzenia – szesnasta sesja Wspólnej Komisji UE-Meksyk w dn Kwestie handlowe – 16 lutego 2023 r
 • JKonkretne protokoły – Piętnasta sesja Komisji Specjalnej UE-Meksyk ds współpraca celna i reguły pochodzenia – 3 października 2022 r
 • MW Komisji Specjalnej UE-Meksyk ds TBT (specyfikacje techniczne i przepisy) – 13 października 2022 r
 • MProtokół z trzynastego posiedzenia Komisji Specjalnej UE-Meksyk ds SPS – 17-18 października 2022 r
 • MW Komisji Specjalnej UE-Meksyk ds zamówienia rządowe – 12 października 2022 r
 • Minuty Komisji Specjalnej UE – Meksyk ds własność intelektualna – 11 października 2022 r
 • Muwagi Komisji UE-Meksyk ds duchy – 12 października 2022 r
 • wDO, wydarzenie FIFA Przegląd najważniejszych wydarzeń Rola piłki nożnej jako narzędzia handlu i wzmocnienia pozycji kobiet
 • wDO – Korea i Stany Zjednoczone Przyjechało Uzgodnione rozwiązanie w dużym sporze dotyczącym pralek mieszkalnych

Irynek krajowy i przemysł

Chemikalia

 • Spodsumowania badań obust skutecznie wspierają ocenę ryzyka – ECHA/NR/23/13

usługi finansowe

 • Agenda dla: FRozszerzenia usług finansowych Spotkają się, aby przygotować drugie trio związane z propozycjami MiFIR i MiFID – 03 maja 2023 r.
 • CGłówna Unia Rynkowa: Unia Europejska odnowić Zaangażowanie w integrację i rozwój rynków kapitałowych. Ekspres południowy
 • HBiblioteka Aleksandryjska aktualizuje dane nt Systemy gwarancji depozytów w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • HSMA Przyznaje Cztery nowe programy CCP dla krajów trzecich
 • HWydaje się, że spadki do funduszy GP w Europie się odwracają – nowe wytyczne oznaczające, że zarządzający funduszami mogą polegać na własnej metodologii – mają wzrosnąć czasy finansowe
  Odpowiedź udzielona przez panią McGuinness na pisemne pytanie posła do PE –
READ  Mińsk twierdzi (ponownie), że polski śmigłowiec naruszył jego przestrzeń powietrzną. Warszawa temu zaprzecza. — Meduza

Polityka pracy i społeczna

 • Inieformalne spotkanie Pracy i Spraw Socjalnych Ministrowie, 3-4 maja 2023 r
 • PiątyS Šuica i komisarz Schmidt Zaangażowany Na nieformalnym spotkaniu unijnych ministrów pracy i spraw społecznych w Szwecji
 • HPolityka spójności: oczekuje się, że programy na lata 2021–2027 stworzą 1,3 mln miejsc pracy w UE – IP/23/2462
 • HPosiedzenie Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu w dniu 16 maja 2023 r
  – Czytanie i jego znaczenie w uczeniu się, sprawiedliwości i efektywnym uczestnictwie w życiu społecznym – Dyskusja o polityce
  – Zapewnienie poszanowania praw człowieka przy organizacji dużych międzynarodowych imprez sportowych – Dyskusja o polityce
  – Zapewnienie integracji młodych ludzi ze społeczeństwami UE: nacisk na integrację młodych Ukraińców – Dyskusja o polityce
  – Szkoła podstawowa jako szkoła całodzienna: zrównoważony, sprawiedliwy, efektywny i zrównoważony system edukacji – Informacja Z delegacji chorwackiej
  – Rzeczywistość sektora kultury i sektora kreatywnego na Ukrainie – Informacja Z polskiej delegacji
  – Wsparcie dla ukraińskiego sektora kultury i sektora kreatywnego – Informacja od prezydencji
  – W kierunku lepszej ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego – Informacja Z delegacji rumuńskiej

energia

 • HPompy dolotowe — plan działania mający na celu przyspieszenie ich wprowadzenia w całej UE — Komunikacja Okres komentowania: 28 kwietnia 2023 – 26 maja 2023
 • ACER Odpowiedź W konsultacjach społecznych ENTSO-E na temat ERAA 2023 nacisk położono na spójność

środowisko i zmiany klimatyczne

 • Agenda dla: grupy roboczej ds środowisko – 02, 04 i 05 maja 2023 r
 • Aagenda dla: grupy roboczej ds. międzynarodowych kwestii środowiskowych (na całym świecie) – 04 maja 2023 r
 • MProdukty z dodatkiem rtęci – Unijny zakaz eksportu, importu i przetwarzania – Mandat organizacyjny Okres komentowania: 28 kwietnia 2023 – 26 maja 2023
 • CSinkevičius komisarz w Brazylii i Kostaryce do omawia Wylesianie, gospodarka o obiegu zamkniętym oraz inne kwestie związane z klimatem i środowiskiem — Ekspres południowy
 • HUstawa U mająca na celu przywrócenie przyrody wywołuje argumenty, że miejsca pracy „pójdą do Chin” – Przeciwnicy twierdzą, że zasady odbudowy wpłyną na inwestycje w farmy wiatrowe, produkcję żywności i mieszkalnictwo – czasy finansowe
READ  ASX bije rekordy. Virgin Money rośnie o 34 proc

Zdrowie, bezpieczeństwo żywności i produktów

Społeczeństwo cyfrowe i informacja

 • SOstrzeżenie dotyczące europejskiego prawa dotyczącego wolności mediów – Raport ewolucji & Dyskusja o polityce
 • Sgniew Z warsztatu „Jak wykorzystać data science do wdrożenia DSA i DMA?”
 • drUstawa o rynkach cyfrowych: Zasady ochrony portali cyfrowych w celu zapewnienia rozwoju otwartych rynków – Ekspres południowy
 • HStany Zjednoczone i Stany Zjednoczone ostrzegają Malezję przed zagrożeniami „bezpieczeństwa narodowego” w staraniach Huawei o rolę 5G – przegląd Kuala Lumpur w celu przetestowania oferty i zdolności do pogodzenia stosunków z Zachodem i Chinami – czasy finansowe

Prywatność danych i bezpieczeństwo elektroniczne

Transport i mobilność

Europejski Bank Centralny, euro i gospodarka

Przyszłość Europy

 • Agenda dla: spotkanie Coreper (Część 1 & Część 2) – 03 maja 2023 r
 • HKraje muszą dążyć do większej samowystarczalności – nie będzie „strategicznej autonomii”, jeśli biedne kraje nadal będą zależne od bogatszych sąsiadów – czasy finansowe

Stosunki zagraniczne

 • CRozporządzenia Rady (UE) 2023/890 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii
 • CRezolucja wykonawcza Rady (WPZiB) 2023/892 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wykonania Rezolucji 2013/255/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii
 • CRozporządzenie Rady (UE) 2023/888 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie środków ograniczających w świetle aktów destabilizujących Republikę Mołdowy
 • CRezolucja Rady (WPZiB) 2023/891 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie środków ograniczających w świetle aktów destabilizujących Republikę Mołdowy
 • HYu przeznacza dodatkowe 25 milionów euro na pomoc humanitarną w Etiopii i Kenii – IP/23/2503
READ  Praca w McDonald's: Macca's zatrudnia 14 150 nowych pracowników w całej Australii