Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Fitch podnosi prognozę wzrostu polskiego PKB na 2021 r. do 5,7% – Pierwsze wiadomości

Andrzej Gumpert /PAP/EPA

Agencja podała w opublikowanym w czwartek raporcie, że Fitch Ratings podniósł prognozę wzrostu PKB w Polsce na 2021 r. do 5,7 proc. i utrzymał szacunek na 2022 r. na poziomie 4,5 proc.

Fitch zauważył, że polska gospodarka odbiła się mocno, a wzrost PKB powrócił do poziomów sprzed pandemii, w przeciwieństwie do głównych gospodarek strefy euro.

„Większy niż oczekiwano wzrost PKB w drugim kwartale (…) i rewizja w górę danych za pierwszy kwartał (…) oznacza również rewizję naszej prognozy na 2021 r. do 5,7 proc. z 4,4 proc.” – napisał Fitch.

Fitch podał swoją prognozę na czerwiec, natomiast w najnowszym dostępnym raporcie Fitch na temat Polski z 27 sierpnia agencja napisała, że ​​podniosła prognozę wzrostu PKB w 2021 r. do 5,2 proc. z 4,4 proc., przy szacunkach 4,5 proc. i 3,8 proc. 2022. i 2023 (bez zmian w ostatniej rundzie prognoz).

Fitch powiedział, że polska konsumpcja mocno wzrosła, chociaż inwestycje pozostały bardziej zmienne. Fitch napisał, że złagodzenie restrykcji w maju sprzyjało ożywieniu popytu krajowego, podczas gdy ostatnie sygnały wskazywały, że „pęd” wzrostu utrzyma się w drugiej połowie roku.

Fitch skomentował, że nastroje konsumentów również stopniowo się poprawiały, chociaż badania wskazują, że największe planowane zakupy gospodarstw domowych na przyszły rok pozostaną poniżej poziomów sprzed pandemii.

Fitch napisał, że zakłócenia w łańcuchach dostaw i wzrost liczby przypadków koronawirusa delta mogą stanowić wyzwania dla przyszłej gospodarki.

Agencja oczekuje, że bank centralny podniesie stopę procentową o 15 punktów bazowych do końca tego roku i dwie dodatkowe podwyżki o 25 punktów bazowych w 2022 r. (ustalając stopę referencyjną na poziomie 0,75 proc. na koniec przyszłego roku) oraz indeks cen konsumpcyjnych. Oczekuje się, że stopa inflacji wyniesie 4,8 proc. na koniec 2021 r. i 3,5 proc. na koniec 2022 r.

READ  Komentarz Brunela: Nasza gospodarka działa, gdy konsumenci wybierają zwycięzców

Pod koniec sierpnia Fitch potwierdził długoterminowy rating Polski w walutach obcych na poziomie „A-” z perspektywą stabilną.

1 października rating kredytowy Polski zostanie zweryfikowany przez S&P Global Ratings i Moody’s 29 października.

Spośród trzech głównych agencji ratingowych Moody’s przyznało Polsce najwyższy rating kredytowy na poziomie “A2”. Zarówno Fitch, jak i Standard & Poor’s umieściły kraj na “A-“, poziomie poniżej Moody’s. Wszystkie te trzy czynniki dają Polsce stabilne perspektywy.